ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | जाणून घ्या काय आहेत; सोयाबीन ,तुर अन कांद्याचे आजचे ताजे बाजारभाव सविस्तर …

Market Rate | Know what are; Today's fresh market prices of Soybean, Tur and Onion in detail...

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/3/2024
कोल्हापूर क्विंटल 8990 600 1900 1200
अकोला क्विंटल 850 1200 2200 1800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1617 1000 1900 1450
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 18321 1300 1800 1550
बारामती क्विंटल 772 300 1500 1000
येवला क्विंटल 12000 700 1811 1650
येवला -आंदरसूल क्विंटल 3000 300 1716 1550
धुळे क्विंटल 50 400 1840 1110
जळगाव क्विंटल 2057 500 1702 1000
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 12000 1000 1801 1700
नंदूरबार क्विंटल 376 1475 1665 1560
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 451 500 1700 1650
कळवण क्विंटल 4200 700 1920 1351
मनमाड क्विंटल 2500 300 1900 1600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 5340 500 1759 1650
वैजापूर क्विंटल 178 600 2000 1300
सांगली -फळे भाजीपाला क्विंटल 4088 400 2000 1200
पुणे क्विंटल 18923 700 1900 1300
पुणे- खडकी क्विंटल 6 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी क्विंटल 4 1500 1700 1600
पुणे-मोशी क्विंटल 436 800 1200 1000
चाळीसगाव-नागदरोड क्विंटल 3300 1200 1750 1550
मंगळवेढा क्विंटल 203 200 1600 1400
कल्याण क्विंटल 3 1200 2000 1600
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 11000 300 1899 1700
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1323 100 2000 1200
कळवण क्विंटल 4600 900 1860 1400
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 1500 1300 1830 1625
शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/3/2024
भोकर क्विंटल 18 8900 9350 9125
कारंजा क्विंटल 1500 8400 10080 9500
हिंगोली क्विंटल 190 9355 10320 9837
मुरुम क्विंटल 32 9911 10000 9955
अकोला क्विंटल 1455 8000 10500 9490
अमरावती क्विंटल 5050 9250 10100 9675
धुळे क्विंटल 8 7500 9295 8800
मालेगाव क्विंटल 59 6200 9651 8500
चाळीसगाव क्विंटल 80 6600 9244 8900
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 73 9400 9700 9550
रावेर क्विंटल 10 8460 9100 8800
परतूर क्विंटल 24 8700 9300 9000
मेहकर क्विंटल 500 8500 9800 9300
नांदगाव क्विंटल 15 7599 9325 9250
मंगळवेढा क्विंटल 6 7900 8580 8500
औराद शहाजानी क्विंटल 67 9700 10100 9900
सेनगाव क्विंटल 30 9000 9500 9300
पालम क्विंटल 50 9551 9551 9551
अहिरी क्विंटल 5 7000 7000 7000
पारशिवनी क्विंटल 4 9425 9625 9525
सिंदी(सेलू) क्विंटल 275 9500 9750 9600
दुधणी क्विंटल 426 9200 10375 9800
लाखंदूर क्विंटल 3 9000 9000 9000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 37 5500 9700 7600
शेवगाव क्विंटल 90 9300 9300 9300
शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 14 8500 9000 9000
परतूर क्विंटल 12 8000 9050 8500
औराद शहाजानी क्विंटल 116 9700 10121 9910
पाथरी क्विंटल 14 8301 9401 8801
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/3/2024
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 3 4200 4250 4225
तुळजापूर क्विंटल 75 4400 4400 4400
अमरावती क्विंटल 6034 4150 4250 4200
हिंगोली क्विंटल 300 4000 4409 4204
मेहकर क्विंटल 1230 3800 4350 4100
अकोला क्विंटल 2538 4090 4385 4300
मालेगाव क्विंटल 9 3570 4309 3570
चाळीसगाव क्विंटल 25 4000 4288 4200
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 84 4200 4270 4235
मुर्तीजापूर क्विंटल 1000 4080 4395 4225
परतूर क्विंटल 12 4100 4425 4250
नांदगाव क्विंटल 6 4290 4370 4350
औराद शहाजानी क्विंटल 310 4371 4430 4400
सेनगाव क्विंटल 53 4000 4350 4200
पाथरी क्विंटल 6 3800 4351 4351
उमरखेड क्विंटल 150 4600 4650 4620
उमरखेड-डांकी क्विंटल 420 4600 4650 4620
सिंदी(सेलू) क्विंटल 1145 3800 4400 4300

Web Title | Market Rate | Know what are; Today’s fresh market prices of Soybean, Tur and Onion in detail…

हेही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button