ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | जाणून घ्या काय आहेत; कांदा ,सोयाबीन अन,तुरीचे आजचे ताजे बाजारभाव सविस्तर …

Market Rate | Know what are; Today's fresh market price of Onion, Soybean and Turmeric in detail...

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/03/2024
कोल्हापूर क्विंटल 6903 600 1800 1200
अकोला क्विंटल 1110 800 1600 1400
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2940 400 1400 900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 733 1400 2000 1600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11413 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 146 700 1500 1100
कराड क्विंटल 99 500 1800 1800
बारामती क्विंटल 554 300 1400 1000
येवला क्विंटल 7000 501 1490 1270
येवला -आंदरसूल क्विंटल 1300 300 1340 1250
धुळे क्विंटल 344 200 2100 1440
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 9000 500 1500 1350
नागपूर क्विंटल 2200 1400 2000 1850
नंदूरबार क्विंटल 651 1085 1245 1150
सिन्नर क्विंटल 1976 200 1302 1150
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1036 100 1500 900
कळवण क्विंटल 1000 250 1365 1001
संगमनेर क्विंटल 1306 100 1400 750
चांदवड क्विंटल 1500 581 1430 1230
मनमाड क्विंटल 2500 270 1360 1100
सटाणा क्विंटल 7650 200 1445 1150
यावल क्विंटल 663 850 1250 1000
देवळा क्विंटल 1350 350 1325 1225
उमराणे क्विंटल 8500 600 1400 1250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 558 600 2000 1300
सांगली -फळे भाजीपाला क्विंटल 3960 400 1600 1000
पुणे क्विंटल 14932 500 1500 1000
पुणे -पिंपरी क्विंटल 7 1400 1600 1500
पुणे-मोशी क्विंटल 842 500 1200 850
चाळीसगाव-नागदरोड क्विंटल 2500 1100 1380 1250
वाई क्विंटल 500 700 1600 1200
मंगळवेढा क्विंटल 210 100 1600 1400
कामठी क्विंटल 16 1500 2500 2000
शेवगाव नग 730 1200 1500 1500
शेवगाव नग 386 900 1100 1100
शेवगाव नग 420 200 800 800
नागपूर क्विंटल 2000 1500 2000 1875
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 2400 400 1396 1250
येवला क्विंटल 1000 401 1421 1260
येवला -आंदरसूल क्विंटल 700 300 1320 1250
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 6100 500 1451 1350
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 659 500 1381 1275
संगमनेर क्विंटल 11758 100 1611 855
चांदवड क्विंटल 4000 600 1523 1330
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 7000 300 1580 1350
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 2740 550 1375 1250
दिंडोरी-वणी क्विंटल 9135 1100 1720 1435
देवळा क्विंटल 2000 500 1300 1225
उमराणे क्विंटल 5500 700 1490 1300
शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/03/2024
पैठण क्विंटल 15 8000 9400 8900
कारंजा क्विंटल 900 8700 10300 9790
हिंगोली क्विंटल 260 9390 10225 9807
मुरुम क्विंटल 135 9600 10200 9900
पिंपळगाव(ब) – पालखेड क्विंटल 1 9071 9071 9071
बाभुळगाव क्विंटल 1210 8800 10305 9550
लातूर क्विंटल 1847 9310 10451 10200
अकोला क्विंटल 1704 8000 10685 9700
अमरावती क्विंटल 3706 9500 10402 9951
यवतमाळ क्विंटल 400 9200 10175 9687
मालेगाव क्विंटल 25 3800 9505 8600
चिखली क्विंटल 390 9000 10200 9600
नागपूर क्विंटल 852 9000 10250 9938
वाशीम – अनसींग क्विंटल 60 9450 9780 9550
चाळीसगाव क्विंटल 45 7000 9500 9190
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 82 9500 9900 9700
जिंतूर क्विंटल 15 9450 9971 9500
मलकापूर क्विंटल 1465 9050 10475 9605
दिग्रस क्विंटल 235 9465 9950 9685
सावनेर क्विंटल 511 9500 9945 9775
रावेर क्विंटल 4 8800 8800 8800
परतूर क्विंटल 30 9000 9500 9400
गंगाखेड क्विंटल 15 9200 9500 9200
मेहकर क्विंटल 300 8500 9905 9400
वरोरा-शेगाव क्विंटल 15 8000 9300 8500
मंगळवेढा क्विंटल 8 7500 8400 8400
औसा क्विंटल 50 9601 10201 10068
निलंगा क्विंटल 11 9500 9700 9600
चाकूर क्विंटल 13 9101 10050 9838
औराद शहाजानी क्विंटल 42 10000 10200 10100
मुखेड क्विंटल 13 9800 9900 9850
तुळजापूर क्विंटल 10 9500 10000 9850
उमरगा क्विंटल 4 10000 10100 10081
पालम क्विंटल 50 9500 9500 9500
नांदूरा क्विंटल 851 8500 10435 10435
नेर परसोपंत क्विंटल 16 8500 9600 9260
उमरखेड-डांकी क्विंटल 60 8000 8500 8300
राजूरा क्विंटल 70 8505 9795 9545
पारशिवनी क्विंटल 29 8800 9700 9600
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 318 9000 9901 9650
सिंदी(सेलू) क्विंटल 242 9000 10000 9800
किल्ले धारुर क्विंटल 5 8400 9000 8800
लाखंदूर क्विंटल 80 8800 9000 8900
काटोल क्विंटल 315 9190 9820 9450
दर्यापूर क्विंटल 1500 8500 10445 9950
पाथर्डी क्विंटल 11 8700 9500 9200
माजलगाव क्विंटल 84 7500 10100 9900
शेवगाव क्विंटल 7 9000 9400 9000
शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 3 9000 9000 9000
करमाळा क्विंटल 13 9200 10000 9500
गेवराई क्विंटल 93 6500 9690 8800
परतूर क्विंटल 17 8700 9100 9000
देउळगाव राजा क्विंटल 11 7000 8800 8500
गंगापूर क्विंटल 10 6500 9200 8727
औराद शहाजानी क्विंटल 54 10000 10220 10110
पाथरी क्विंटल 19 8500 9281 9100
देवळा क्विंटल 1 7850 9070 9000
सोनपेठ क्विंटल 4 7800 9401 9200
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/03/2024
जळगाव क्विंटल 70 4200 4250 4200
माजलगाव क्विंटल 439 4250 4500 4461
पाचोरा क्विंटल 150 4275 4335 4300
कारंजा क्विंटल 2500 4050 4475 4290
तुळजापूर क्विंटल 70 4450 4450 4450
राहता क्विंटल 33 3500 4357 4125
पिंपळगाव(ब) – पालखेड क्विंटल 77 4380 4481 4460
अमरावती क्विंटल 3480 4150 4399 4274
नागपूर क्विंटल 602 4100 4450 4363
मेहकर क्विंटल 920 3800 4425 4200
लातूर क्विंटल 11007 4400 4678 4580
अकोला क्विंटल 2799 4090 4395 4300
यवतमाळ क्विंटल 360 4155 4415 4285
मालेगाव क्विंटल 23 4062 4327 4290
चिखली क्विंटल 974 4000 4375 4188
वाशीम क्विंटल 3000 4250 4450 4300
वाशीम – अनसींग क्विंटल 900 4150 4425 4200
पैठण क्विंटल 5 4251 4251 4251
चाळीसगाव क्विंटल 11 4051 4311 4200
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 80 4220 4400 4310
जिंतूर क्विंटल 114 4211 4440 4405
मुर्तीजापूर क्विंटल 700 4110 4440 4310
मलकापूर क्विंटल 514 3800 4400 4255
दिग्रस क्विंटल 300 4165 4370 4335
सावनेर क्विंटल 55 4233 4295 4260
जामखेड क्विंटल 48 4000 4300 4150
गेवराई क्विंटल 56 4230 4415 4320
परतूर क्विंटल 12 4100 4440 4300
गंगाखेड क्विंटल 23 4300 4400 4300
दर्यापूर क्विंटल 1000 3400 4455 4375
देउळगाव राजा क्विंटल 50 4100 4400 4300
वरोरा-शेगाव क्विंटल 21 3000 4000 3500
गंगापूर क्विंटल 40 4000 4245 4122
किल्ले धारुर क्विंटल 7 4100 4500 4230
औसा क्विंटल 740 4211 4631 4569
निलंगा क्विंटल 140 4300 4500 4400
चाकूर क्विंटल 35 4400 4451 4422
उमरगा क्विंटल 27 4391 4410 4400
नांदूरा क्विंटल 775 3850 4321 4321
नेर परसोपंत क्विंटल 5 4300 4400 4333
उमरखेड क्विंटल 190 4500 4600 4550
राजूरा क्विंटल 75 3900 4340 4295
काटोल क्विंटल 103 4200 4425 4350
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 234 4000 4395 4250
सिंदी(सेलू) क्विंटल 470 3800 4400 4355
सोनपेठ क्विंटल 1 4400 4400 4400

Web Title | Market Rate | Know what are; Today’s fresh market price of Onion, Soybean and Turmeric in detail…

हे ही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button