ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | जाणून घ्या आजचे ताजे ज्वारी ,कांदा अन तुरीचे ताजे बाजारभाव सविस्तर …

Market Rate | Know today's fresh market prices of fresh sorghum, onion and turmeric in detail...

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
2/3/2024
कोल्हापूर क्विंटल 9284 700 2000 1300
अकोला क्विंटल 505 1200 2000 1600
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2320 600 1700 1150
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 463 1300 2250 1600
विटा क्विंटल 30 1500 1800 1750
कराड क्विंटल 123 400 2000 2000
सोलापूर क्विंटल 8287 100 2200 1300
बारामती क्विंटल 1485 300 1751 1200
अहमदनगर क्विंटल 48591 150 2100 1450
येवला क्विंटल 12000 500 1796 1600
येवला -आंदरसूल क्विंटल 5000 300 1826 1650
धुळे क्विंटल 1174 150 1850 1670
लासलगाव क्विंटल 11130 700 1832 725
लासलगाव – निफाड क्विंटल 4345 1000 1800 1700
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 16354 800 2000 1800
जळगाव क्विंटल 1078 550 1902 1312
धाराशिव क्विंटल 19 1050 1600 1325
नागपूर क्विंटल 1240 1500 2000 1750
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 263 500 1780 1650
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1287 200 1900 1100
चांदवड क्विंटल 6000 626 1949 1680
मनमाड क्विंटल 2300 500 1821 1550
जामखेड क्विंटल 1979 200 2200 1200
कोपरगाव क्विंटल 4720 500 1781 1625
कोपरगाव क्विंटल 2940 800 2005 1740
नेवासा -घोडेगाव क्विंटल 13504 400 2000 1800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 5940 600 1812 1675
पेन क्विंटल 420 2000 2200 2000
भुसावळ क्विंटल 13 1000 1500 1200
वैजापूर क्विंटल 4791 950 1860 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 480 500 2100 1300
पुणे -पिंपरी क्विंटल 3 1400 1400 1400
पुणे-मांजरी क्विंटल 95 1200 1600 1400
पुणे-मोशी क्विंटल 496 500 1500 1000
वाई क्विंटल 10 800 2000 1400
शेवगाव नग 1130 1200 1700 1200
शेवगाव नग 630 900 1100 1100
शेवगाव नग 442 300 800 800
नागपूर क्विंटल 1000 1600 2000 1900
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 14000 300 1935 1650
लासलगाव क्विंटल 750 603 1803 1700
लासलगाव – निफाड क्विंटल 330 1415 1754 1671
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 1696 900 1812 1700
कोपरगाव क्विंटल 1000 1000 1780 1620
रामटेक क्विंटल 5 1800 2000 1900
शेतमाल : ज्वारी
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
2/3/2024
बार्शी क्विंटल 1748 2800 5000 4500
बार्शी -वैराग क्विंटल 221 2500 4151 4003
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 18 1400 2700 2500
राहता क्विंटल 5 2376 2376 2376
देवणी क्विंटल 12 3000 3350 3175
जळगाव क्विंटल 919 2400 3300 2850
जलगाव – मसावत क्विंटल 56 2025 2550 2500
चोपडा क्विंटल 250 2151 3152 2826
अमळनेर क्विंटल 11000 3200 3701 3701
अकोला क्विंटल 3 1915 1915 1915
धुळे क्विंटल 146 1900 1960 1960
सांगली क्विंटल 228 3180 3500 3340
नागपूर क्विंटल 3 3400 3600 3550
अमळनेर क्विंटल 250 2000 2375 2375
मलकापूर क्विंटल 115 2055 2365 2355
शेवगाव क्विंटल 5 2000 2000 2000
रावेर क्विंटल 4 2051 2350 2051
धरणगाव क्विंटल 100 2246 2761 2462
अमरावती क्विंटल 3 2500 2850 2675
हिंगोली क्विंटल 85 2200 3525 2862
पुणे क्विंटल 662 5000 5700 5350
जामखेड क्विंटल 853 2500 4000 3250
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 40 1500 2775 2112
पाथर्डी क्विंटल 15 2000 2800 2300
वडूज क्विंटल 200 3600 3800 3700
मालेगाव क्विंटल 55 2103 2451 2200
औराद शहाजानी क्विंटल 5 2100 3200 2650
मुरुम क्विंटल 113 2500 4350 3425
तुळजापूर क्विंटल 75 2500 3500 3000
दुधणी क्विंटल 72 2350 3380 2850
किल्ले धारुर क्विंटल 1 3701 3701 3701
माजलगाव क्विंटल 144 2100 2751 2400
पैठण क्विंटल 28 2091 2171 2121
गेवराई क्विंटल 36 1400 2690 2200
किल्ले धारुर क्विंटल 3 2200 2471 2471
सांगली क्विंटल 308 3500 5000 4250
चिखली क्विंटल 12 1800 2200 2000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 143 2020 3553 2786
परतूर क्विंटल 26 1600 2200 1960
शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
2/3/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2 8000 8800 8500
बार्शी -वैराग क्विंटल 8 8500 9525 8600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 9300 9300 9300
पैठण क्विंटल 25 7800 9336 9000
भोकर क्विंटल 6 5526 9205 7366
कारंजा क्विंटल 1250 8700 10330 9650
राहता क्विंटल 2 7730 7730 7730
देवणी क्विंटल 8 10051 10150 10100
हिंगोली क्विंटल 350 9330 10300 9815
मुरुम क्विंटल 69 9800 10100 9950
बाभुळगाव क्विंटल 852 8900 10000 9400
सोलापूर क्विंटल 4 9420 9650 9420
लातूर क्विंटल 2675 9700 10541 10200
अकोला क्विंटल 1788 7000 10470 9500
अमरावती क्विंटल 3435 9250 10000 9625
धुळे क्विंटल 15 5200 9300 8405
परभणी क्विंटल 60 9000 9400 9300
मालेगाव क्विंटल 39 6600 9602 9500
चोपडा क्विंटल 40 8400 9799 9000
आर्वी क्विंटल 410 8800 10000 9700
नागपूर क्विंटल 3035 8500 10292 9844
वाशीम – अनसींग क्विंटल 300 9200 9600 9500
अमळनेर क्विंटल 20 8000 9000 9000
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 97 9100 9700 9400
जिंतूर क्विंटल 17 9250 9600 9300
मलकापूर क्विंटल 1260 8850 10525 9450
रावेर क्विंटल 2 8600 9000 8600
परतूर क्विंटल 98 8600 9450 9250
मेहकर क्विंटल 850 8500 9800 9400
वरोरा क्विंटल 56 8600 9200 8900
वरोरा-शेगाव क्विंटल 6 8500 8900 8700
वरोरा-खांबाडा क्विंटल 20 8100 9000 8400
औराद शहाजानी क्विंटल 38 10000 10300 10150
मुखेड क्विंटल 8 9700 9800 9700
पालम क्विंटल 40 9551 9551 9551
नेर परसोपंत क्विंटल 59 7600 9600 8872
भंडारा क्विंटल 7 8900 9000 9000
दुधणी क्विंटल 522 9200 10400 9800
उमरेड क्विंटल 148 8500 9710 9000
येवला क्विंटल 5 7325 8801 8500
बार्शी क्विंटल 70 9700 9700 9700
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 56 7000 9000 8000
माजलगाव क्विंटल 84 8000 9871 9700
भोकरदन क्विंटल 13 9000 9700 9300
जामखेड क्विंटल 30 9000 9500 9250
शेवगाव क्विंटल 13 5000 9300 9300
शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 8 6500 9000 9000
गेवराई क्विंटल 110 6500 9575 9000
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 30 6300 9460 7850
परतूर क्विंटल 25 8780 9100 9000
औराद शहाजानी क्विंटल 73 10000 10400 10200

Web Title | Market Rate | Know today’s fresh market prices of fresh sorghum, onion and turmeric in detail…

हेही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button