ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | जाणून घ्या आज बाजारात कांदा ,सोयाबीन अन तुर कुणी मारली बाजी जाणून घ्या सविस्तर

Market Rate | Find out who killed onion, soybeans in the market today, know in detail

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/12/2023
कोल्हापूर क्विंटल 8008 500 2500 1500
अकोला क्विंटल 720 1000 2300 1900
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2631 500 1800 1150
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 640 2250 3000 2500
सोलापूर क्विंटल 62334 100 3100 1500
बारामती क्विंटल 453 600 3250 2000
येवला क्विंटल 10000 200 1738 1550
येवला -आंदरसूल क्विंटल 7000 200 1700 1500
धुळे क्विंटल 5995 100 2400 1800
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 11800 751 1900 1725
धाराशिव क्विंटल 14 1400 2000 1700
पंढरपूर क्विंटल 187 200 3000 1800
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 311 500 1900 1800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4532 200 2200 1200
चांदवड क्विंटल 13000 511 1901 1650
मनमाड क्विंटल 2000 500 1848 1600
कोपरगाव क्विंटल 1992 500 1699 1500
कोपरगाव क्विंटल 5080 900 1750 1600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 3170 600 1710 1600
पेन क्विंटल 261 3000 3200 3000
साक्री क्विंटल 2075 500 1600 1400
भुसावळ क्विंटल 24 1000 1500 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 468 500 2200 1350
पुणे -पिंपरी क्विंटल 1 1600 1600 1600
पुणे-मोशी क्विंटल 482 300 1600 950
शेवगाव नग 750 1600 2000 2000
शेवगाव नग 700 1000 1400 1000
शेवगाव नग 328 300 900 900
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 8500 800 2201 1751
कळवण क्विंटल 375 1200 1700 1300
चांदवड क्विंटल 130 454 1500 1200
कोपरगाव क्विंटल 96 300 1051 900
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 380 700 1951 1600


शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/12/2023
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 36 8000 8676 8300
पैठण क्विंटल 40 8400 9000 8600
भोकर क्विंटल 3 7200 7200 7200
रिसोड क्विंटल 9 7000 8175 7550
देवणी क्विंटल 11 7800 8890 8345
हिंगोली क्विंटल 11 8000 8500 8250
पिंपळगाव(ब) – पालखेड क्विंटल 1 7001 7001 7001
सोलापूर क्विंटल 349 7500 9900 9200
लातूर क्विंटल 1276 8770 10001 9850
जालना क्विंटल 94 7700 9360 8800
अकोला क्विंटल 104 7000 9500 8500
अमरावती क्विंटल 69 9000 9500 9250
धुळे क्विंटल 3 7900 7900 7900
जळगाव क्विंटल 6 8001 8001 8001
मालेगाव क्विंटल 37 5900 8181 7750
चोपडा क्विंटल 25 8501 8660 8501
नागपूर क्विंटल 3 8500 9000 8875
हिंगणघाट क्विंटल 66 8500 9575 9000
वाशीम – अनसींग क्विंटल 6 7850 8100 8000
मलकापूर क्विंटल 50 7375 9000 8325
रावेर क्विंटल 9 6500 7060 7045
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 16 8100 8821 8300
परतूर क्विंटल 3 8000 8300 8200
तेल्हारा क्विंटल 35 7800 8100 7950
औराद शहाजानी क्विंटल 280 8800 9730 9265
तुळजापूर क्विंटल 45 8000 9000 8500
दुधणी क्विंटल 632 9200 10305 9700
दर्यापूर क्विंटल 150 9000 9060 9030
पाथर्डी क्विंटल 160 7200 8500 7700
जालना क्विंटल 2369 6000 10600 9600
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 409 6701 9550 8475
शेवगाव क्विंटल 304 7500 8400 8400
शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 32 7500 8500 8500
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 37 3401 9500 6251
परतूर क्विंटल 16 8050 8501 8500
वैजापूर- शिऊर क्विंटल 24 8200 8831 8400
औराद शहाजानी क्विंटल 140 8625 9700 9162
कळंब (धाराशिव) क्विंटल 3 8100 9301 9301
तुळजापूर क्विंटल 75 8500 9000 8800
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/12/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 34 3000 4600 4033
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 25 3500 4508 4476
पाचोरा क्विंटल 50 4550 4550 4550
रिसोड क्विंटल 1480 4420 4665 4525
तुळजापूर क्विंटल 275 4700 4700 4700
राहता क्विंटल 14 4500 4629 4576
पिंपळगाव(ब) – पालखेड क्विंटल 143 4500 4741 4650
सोलापूर क्विंटल 25 4655 4660 4660
अमरावती क्विंटल 4443 4600 4645 4622
परभणी क्विंटल 565 4700 4850 4800
चोपडा क्विंटल 9 4551 4672 4551
नागपूर क्विंटल 562 4200 4600 4500
हिंगोली क्विंटल 350 4300 4731 4515
कोपरगाव क्विंटल 201 3800 4670 4570
वडूज क्विंटल 20 4700 4900 4800
लातूर क्विंटल 7976 4521 4800 4720
लातूर -मुरुड क्विंटल 202 4600 4751 4700
जालना क्विंटल 1610 4100 4775 4625
अकोला क्विंटल 1960 4350 4690 4625
मालेगाव क्विंटल 42 4000 4690 4570
हिंगणघाट क्विंटल 1185 3500 4740 4300
वाशीम – अनसींग क्विंटल 600 4650 4850 4750
उमरेड क्विंटल 1385 3500 4660 4450
भोकरदन क्विंटल 58 4600 4800 4700
भोकर क्विंटल 76 3605 4575 4090
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 172 4550 4650 4600
मुर्तीजापूर क्विंटल 600 4490 4750 4615
मलकापूर क्विंटल 514 4385 4645 4480
सावनेर क्विंटल 77 4100 4330 4250
परतूर क्विंटल 30 4600 4711 4700
तेल्हारा क्विंटल 350 4475 4625 4580
दर्यापूर क्विंटल 2000 4000 4750 4600
देउळगाव राजा क्विंटल 15 3800 4601 4400
वैजापूर- शिऊर क्विंटल 1 2500 4000 4000
अहमहपूर क्विंटल 2604 4000 4747 4642
औराद शहाजानी क्विंटल 658 4680 4725 4703
हिमायतनगर क्विंटल 31 4600 4800 4700
कळंब (धाराशिव) क्विंटल 358 4297 4740 4650
सिंदखेड राजा क्विंटल 437 4600 4800 4700
सिंदी(सेलू) क्विंटल 344 4000 4680 4550
देवणी क्विंटल 17 4812 4838 4825


Web Title : Market Rate | Find out who killed onion, soybeans in the market today, know in detail

हे ही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button