कृषी सल्ला
ट्रेंडिंग

महाराष्ट्रमध्ये उडीद, कांदा, सोयाबीन, डाळिंब या पिकाला सर्वात जास्त भाव कुठे; आपण पाहूया सविस्तरपणे…

In Maharashtra, pomegranate and soybean got the highest rates in this place; See current prices of onion, urad, crop

कल्याणमध्ये उडीद दर जास्तीत जास्त दर १०५०० रु. तर कमीत कमी दर ८५०० रु. तसेच साधारण दर ९५०० रु. इतका मिळाला.

नागपूरमध्ये कांदा दर जास्तीत जास्त २५०० रु. तर कमीत कमी दर २००० रु. इतका मिळाला तसेच सर्वसाधारण दर २३७५ रु मिळाला.

उदगीर या ठिकाणी सोयाबीनला दर जास्तीत जास्त ९१०० रु. तर कमीत कमी दर ८९०० रु तसेच सर्वसाधारण दर ९००० रु. मिळाला.

जुन्नर आळेफाटा या ठिकाणी डाळिंबला दर जास्तीत जास्त दर २०००० रु. तर कमीत कमी दर ५००० मिळाला तसेच सर्वसाधारण दर १०००० इतका मिळाला.

वाचा : पीक विमा मंजूर: पुढच्या आठवड्यापासून शेतकऱ्यांना पीक विमा व नुकसान भरपाई वाटप; कृषी मंत्र्यांचा “या” जिल्ह्यासाठी निर्णय..

सविस्तर दर पाहण्यासाठी खाली पहा…

Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- Sheet1
शेतमाल: डाळींब 07.09.2021
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09-07-21
औरंगाबाद क्विंटल 52 1200 4500 2850
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 761 4700 9500 7000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 179 250 11250 5750
सटाणा आरक्ता क्विंटल 138 125 3500 2550
पंढरपूर भगवा क्विंटल 395 1500 13000 5800
जुन्नर -आळेफाटा भगवा क्विंटल 92 5000 20000 10000
संगमनेर भगवा क्विंटल 143 500 2100 1300
सांगोला भगवा क्विंटल 326 500 6500 3000
सटाणा भगवा क्विंटल 214 250 6525 4850
राहता भगवा क्विंटल 1502 250 13500 3500
जळगाव गणेश क्विंटल 5 3000 9000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 1560 1000 13000 3200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 656 4000 8000 7000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 44 500 11000 5000
नाशिक मृदुला क्विंटल 996 500 11000 7500
09-06-21
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 70 500 3500 2000
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1036 4800 9400 7100
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 244 250 11000 5750
पंढरपूर भगवा क्विंटल 434 1400 13000 5500
संगमनेर भगवा क्विंटल 253 2500 10605 6552
सांगोला भगवा क्विंटल 514 700 7000 3500
राहता भगवा क्विंटल 2826 250 15000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 1624 1000 15000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 1507 4000 8000 7000
नाशिक मृदुला क्विंटल 2201 300 10500 7000

वाचाआधारकार्ड वरील नाव व जन्मतारीख बदलू शकता आता मोबाईलवर; पहा प्रोसेस काय आहेत?

कांदा:

Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- Sheet1
शेतमाल: कांदा 07.09.2021
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09-07-21
कोल्हापूर क्विंटल 3126 500 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 435 400 1600 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8710 1300 1900 1600
खेड-चाकण क्विंटल 250 1000 1600 1300
सातारा क्विंटल 59 1000 1800 1400
मोर्शी क्विंटल 20 1050 2200 1780
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9627 500 1900 1100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1700 1650
सोलापूर लाल क्विंटल 8201 100 2100 1000
जळगाव लाल क्विंटल 226 560 1402 1062
पंढरपूर लाल क्विंटल 378 200 2100 1500
नागपूर लाल क्विंटल 1589 1600 2000 1900
भुसावळ लाल क्विंटल 25 1200 1200 1200
पुणे लोकल क्विंटल 6149 600 1900 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1600 1700 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 437 700 1200 950
वाई लोकल क्विंटल 12 1200 1800 1500
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2000 2500 2375
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1000 300 1568 1370
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 874 400 1601 1250
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13296 552 1666 1470
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 6450 500 1661 1500
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8000 500 1500 1300
अकोले उन्हाळी क्विंटल 380 250 1851 1665
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 2208 500 1825 1162
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5000 500 1580 1300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2000 300 1572 1375
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 12940 650 1745 1450
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3144 500 1676 1450
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13250 500 1812 1601
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5795 800 1607 1450
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5050 1100 1580 1475
राहता उन्हाळी क्विंटल 2061 100 1700 1250
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10000 300 1630 1400
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4000 300 1600 1450
09-06-21
कोल्हापूर क्विंटल 3436 500 2000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 576 300 1500 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11388 1200 1900 1550
मंचर क्विंटल 9461 950 1750 1375
श्रीरामपूर क्विंटल 12168 650 1750 1250
सातारा क्विंटल 121 1000 1800 1400
मंगळवेढा क्विंटल 114 500 2010 1500
मोर्शी क्विंटल 11 1180 2400 1700
कराड हालवा क्विंटल 150 1000 1800 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 9159 100 2300 1100
नागपूर लाल क्विंटल 1355 1600 2000 1900
लोणंद लाल क्विंटल 430 500 1600 1250
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 42 800 1800 1000
पुणे लोकल क्विंटल 3850 700 1800 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 1800 1400
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 90 800 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 179 400 1300 850
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1400 1800 1700
वाई लोकल क्विंटल 55 1200 1900 1450
शेवगाव नं. १ नग 700 1200 1800 1200
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 386 200 1600 900
शेवगाव नं. २ नग 1000 700 1100 1100
शेवगाव नं. ३ नग 560 150 600 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2000 2500 2375
येवला उन्हाळी क्विंटल 3152 350 1670 1350
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1508 300 1517 1200
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1960 400 1625 1200
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 770 200 1551 1450
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3322 500 1775 1137
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 34225 500 1600 1400
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11999 500 1755 1401
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 965 800 1500 1300
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 1634 300 1600 1400
राहता उन्हाळी क्विंटल 4089 100 1700 1350

वाचामोठी बातमी: महिंद्राचा नवीन “रोटावेटर” लॉन्च, आता शेतीची मशागत करता येणार अधिक सोप्प्या पद्धतीत..

उडीद:

Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- Sheet1
शेतमाल: उडीद 07/09/2021
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09-07-21
पुणे क्विंटल 4 8600 9600 9150
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 8 6000 6500 6200
बीड हायब्रीड क्विंटल 18 6500 7401 7011
लातूर काळा क्विंटल 2521 5500 7602 7100
जालना काळा क्विंटल 28 5800 6800 6350
अकोला काळा क्विंटल 52 4000 5000 4500
जळगाव काळा क्विंटल 4 7200 7200 7200
शेवगाव काळा क्विंटल 15 3000 5000 5000
मेहकर काळा क्विंटल 15 6000 6500 6000
तुळजापूर काळा क्विंटल 60 6100 7000 6800
दुधणी काळा क्विंटल 458 7000 7625 7420
मुंबई लोकल क्विंटल 21 6500 7200 6800
परांडा लोकल क्विंटल 43 6900 7100 7000
उमरगा लोकल क्विंटल 7 6800 7200 7100
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 359 6350 7450 7200
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8500 10500 9500
09-06-21
पुणे क्विंटल 3 8400 9400 8950
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 614 6500 7000 6800
कुर्डवाडी-मोडनिंब काळा क्विंटल 1053 2300 7251 6700
दुधणी काळा क्विंटल 500 7000 7690 7350
बारामती लोकल क्विंटल 67 5000 7101 7000
मुंबई लोकल क्विंटल 130 6500 7200 6800
परांडा लोकल क्विंटल 21 7000 7200 7100
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 254 6000 7600 7400
09-05-21
श्रीगोंदा क्विंटल 269 6000 6500 6300
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 370 6400 6800 6600
पैठण काळा क्विंटल 2 5341 5341 5341
उदगीर काळा क्विंटल 67 6700 7600 7150
दौंड काळा क्विंटल 4 6000 6300 6300
बाळापूर काळा क्विंटल 11 4500 4800 4600
देवणी काळा क्विंटल 1 6513 6513 6513

वाचा : गव्हाच्या या “तीन” जाती देतील अधिक उत्पन्न; भरघोस उत्पन्न काढायचे आहे का? मग पहाच…

सोयाबीन:

Excel To HTML using codebeautify.org Sheet Name :- Sheet1
शेतमाल: सोयाबिन 07.0.2021
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09-07-21
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 90 5401 8500 7500
कारंजा क्विंटल 15 7900 8100 8000
तुळजापूर क्विंटल 30 7500 8000 8000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 67 6801 8201 8000
मेहकर लोकल क्विंटल 15 7700 8000 7900
बारामती पिवळा क्विंटल 24 7000 8200 8200
लातूर पिवळा क्विंटल 1143 6801 8840 7800
जालना पिवळा क्विंटल 67 7100 8150 7850
अकोला पिवळा क्विंटल 24 7600 8500 8300
मालेगाव पिवळा क्विंटल 1 2800 2800 2800
09-06-21
येवला क्विंटल 40 5800 8500 7552
09-05-21
सिल्लोड क्विंटल 4 8500 8850 8600
उदगीर क्विंटल 48 8900 9100 9000
बाळापूर पिवळा क्विंटल 23 6151 9070 7000
काटोल पिवळा क्विंटल 25 3300 7751 6400

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हे ही वाचा :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button