कृषी सल्ला

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे सर्व पिके व भाजी-पाले चे बाजार भाव पहा एका क्लिक वर…

बाजार समिती : पुणे
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/10/2021
आंबट चुका लोकल नग 1300 7 10 8
सफरचंद लोकल क्विंटल 1196 5000 15000 10000
अर्वी लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
आवळा लोकल क्विंटल 31 1500 3000 2300
बाजरी महिको क्विंटल 180 2400 2550 2500
केळी लोकल क्विंटल 32 400 1600 1000
बीट लोकल क्विंटल 129 800 1600 1200
कारली लोकल क्विंटल 311 1500 2500 2000
उडीद क्विंटल 2 8300 9200 8800
बोर लोकल क्विंटल 65 800 3000 1900
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 186 1000 2500 1750
वांगी लोकल क्विंटल 292 2000 4000 3000
कोबी लोकल क्विंटल 1089 400 1000 700
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 228 2000 4000 3000
गाजर लोकल क्विंटल 349 1500 2500 2000
चवळी (पाला) लोकल नग 2100 5 10 7
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 9 1500 4000 2750
चिकु लोकल क्विंटल 71 1000 2200 1600
गवार लोकल क्विंटल 110 4000 6000 5000
कोथिंबिर लोकल नग 69660 10 30 20
धने क्विंटल 6 7000 11000 9000
काकडी लोकल क्विंटल 507 1000 2000 1500
सिताफळ लोकल क्विंटल 439 2000 10000 6000
ढेमसे लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
सुरण लोकल क्विंटल 18 1500 2500 2000
अंजीर लोकल क्विंटल 9 4000 6000 5000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 499 1000 2000 1500
लसूण लोकल क्विंटल 431 2500 8500 5500
घेवडा लोकल क्विंटल 212 3000 4000 3500
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 79 1500 3000 2250
आले लोकल क्विंटल 589 800 2500 1650
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 271 10600 11400 11000
हरभरा क्विंटल 32 5900 6100 6000
द्राक्ष लोकल क्विंटल 9 8000 14000 11000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 831 1500 2500 2000
मूग हिरवा क्विंटल 33 7200 8100 7700
वाटाणा क्विंटल 61 12000 13600 12800
मटार लोकल क्विंटल 56 8000 12000 10000
पेरु लोकल क्विंटल 287 1000 3500 2300
अंबाडी भाजी लोकल नग 700 4 6 5
गुळ नं. १ क्विंटल 245 2951 3075 3013
गुळ नं. २ क्विंटल 137 2825 2925 2875
कांदा पात लोकल नग 8460 8 14 11
करडई (भाजी) लोकल नग 180 4 6 5
खरबुज लोकल क्विंटल 71 1000 2200 1600
भेडी लोकल क्विंटल 314 2000 4000 3000
लिंबू लोकल क्विंटल 250 600 3000 1800
मसूर क्विंटल 33 7900 8600 8300
मका लाल क्विंटल 3 2100 2300 2200
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 233 800 1400 1100
कैरी लोकल क्विंटल 25 5000 7000 6000
मेथी भाजी लोकल नग 3850 12 30 21
पुदिना लोकल नग 9150 2 3 2
मोसंबी लोकल क्विंटल 770 2000 4500 3300
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 3 3350 3500 3450
कांदा लोकल क्विंटल 14243 700 3600 2150
संत्री लोकल क्विंटल 456 2000 7000 4500
पपई लोकल क्विंटल 544 800 2000 1400
परवर लोकल क्विंटल 26 3000 4000 3500
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 82 3500 4500 4000
अननस लोकल क्विंटल 270 600 2000 1300
प्लम लोकल क्विंटल 2 4000 6000 5000
बटाटा लोकल क्विंटल 7258 1000 1600 1300
कोहळा लोकल क्विंटल 48 1200 2200 1700
मुळा लोकल नग 1850 6 15 10
राजगिरा लोकल नग 3200 2 6 4
तांदूळ बसमती क्विंटल 32 7000 8800 7950
तांदूळ कोलम क्विंटल 473 3300 6100 4750
तांदूळ मसुरा क्विंटल 268 2600 2850 2750
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 182 2000 3500 2750
शहाळे लोकल क्विंटल 800 500 1100 800
शेपू लोकल नग 2800 8 12 10
शेवगा लोकल क्विंटल 92 5000 8000 6500
तोंडली लोकल क्विंटल 51 2000 4000 3000
पडवळ लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3250
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 318 3800 4400 4100
पालक लोकल नग 12200 8 16 12
भोपळा लोकल क्विंटल 38 600 1200 900
रताळी लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
टोमॅटो लोकल क्विंटल 1662 1000 3000 2000
वाल पापडी लोकल क्विंटल 12 2500 3500 3000
वालवड लोकल क्विंटल 56 3000 4500 3750
कलिंगड लोकल क्विंटल 261 500 1000 800
गहू शरबती क्विंटल 162 3600 4600 4150
18/10/2021
आंबट चुका लोकल नग 1600 4 6 5
सफरचंद लोकल क्विंटल 1102 4000 16000 10000
अर्वी लोकल क्विंटल 3 1200 2500 1850
आवळा लोकल क्विंटल 9 1500 3000 2300
बाजरी महिको क्विंटल 178 2400 2550 2500
केळी लोकल क्विंटल 7 800 1200 1000
बीट लोकल क्विंटल 127 1200 2000 1600
कारली लोकल क्विंटल 150 1400 2500 1950
उडीद क्विंटल 3 8300 9200 8800
बोर लोकल क्विंटल 15 1000 3000 2000
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 86 1000 2500 1750
वांगी लोकल क्विंटल 144 2000 4500 3250
कोबी लोकल क्विंटल 687 400 800 600
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 175 1500 4000 2750
गाजर लोकल क्विंटल 360 1500 2500 2000
चवळी (पाला) लोकल नग 1270 4 7 5
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 8 2000 3500 2750
चिकु लोकल क्विंटल 64 1000 2300 1700
गवार लोकल क्विंटल 102 4000 6000 5000
कोथिंबिर लोकल नग 68250 15 25 20
धने क्विंटल 6 7000 11000 9000
काकडी लोकल क्विंटल 286 800 2000 1400
सिताफळ लोकल क्विंटल 328 2000 9000 5500
ढेमसे लोकल क्विंटल 2 1500 3000 2250
सुरण लोकल क्विंटल 22 1500 2000 1750
अंजीर लोकल क्विंटल 1 4000 6000 5000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 460 1000 2200 1600
घेवडा लोकल क्विंटल 189 2500 4500 3500
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 7 1500 3500 2500
आले लोकल क्विंटल 613 800 2500 1650
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 273 10600 11700 11000
हरभरा क्विंटल 33 5900 6100 6000
द्राक्ष लोकल क्विंटल 9 10000 14000 12000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 640 1500 3000 2250
मूग हिरवा क्विंटल 35 7200 8100 7700
वाटाणा क्विंटल 32 12000 13600 12800
मटार लोकल क्विंटल 48 9000 14000 11500
पेरु लोकल क्विंटल 181 1000 3500 2300
अंबाडी भाजी लोकल नग 200 5 7 6
गुळ नं. १ क्विंटल 246 2951 3075 3013
गुळ नं. २ क्विंटल 135 2825 2925 2875
कांदा पात लोकल नग 6040 6 12 9
करडई (भाजी) लोकल नग 500 5 6 5
खरबुज लोकल क्विंटल 109 1000 2200 1600
भेडी लोकल क्विंटल 285 2000 4000 3000
लिंबू लोकल क्विंटल 199 600 3000 1800
मसूर क्विंटल 31 7900 8600 8300
मका लाल क्विंटल 4 2100 2300 2200
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 97 700 1400 1100
कैरी लोकल क्विंटल 2 5000 7000 6000
मेथी भाजी लोकल नग 25800 15 28 21
पुदिना लोकल नग 10200 1 2 2
मोसंबी लोकल क्विंटल 750 2000 5000 3500
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 2 3350 3500 3450
कांदा लोकल क्विंटल 11910 800 3600 2200
संत्री लोकल क्विंटल 450 2000 8000 5000
पपई लोकल क्विंटल 447 800 2000 1400
परवर लोकल क्विंटल 21 2500 3500 3000
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 58 4000 5000 4500
पेअर क्विंटल 46 7000 13000 10000
बटाटा लोकल क्विंटल 5479 1000 1500 1250
कोहळा लोकल क्विंटल 62 1500 2000 1750
मुळा लोकल नग 2000 4 15 9
राजगिरा लोकल नग 2670 4 6 5
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 64 2000 4000 3000
शहाळे लोकल क्विंटल 1400 500 1100 800
शेपू लोकल नग 5026 7 16 11
शेवगा लोकल क्विंटल 11 4000 8000 6000
तोंडली लोकल क्विंटल 12 2000 4000 3000
पडवळ लोकल क्विंटल 41 2500 3000 2750
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 317 3800 4400 4100
पालक लोकल नग 14700 8 20 14
भोपळा लोकल क्विंटल 191 600 1200 900
टोमॅटो लोकल क्विंटल 1323 1200 3000 2100
वाल पापडी लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
वालवड लोकल क्विंटल 43 3000 4000 3500
कलिंगड लोकल क्विंटल 206 500 1000 800
गहू शरबती क्विंटल 161 3600 4600 4150

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे बाजार भाव मिळण्या करीता आमच्या व्हाट्सअँप ग्रुप ला येथे क्लिक करून जॉईन व्हा..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button