बाजार भाव

पुणे, नाशिक, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे सर्व पिके व भाजी-पाले चे ताजे बाजार भाव पहा एका क्लिक वर…

View latest market prices of all crops and vegetables of Pune, Nashik, Mumbai Agricultural Produce Market Committee on one click

बाजार समिती : पुणे

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/18/2021
आंबट चुका लोकल नग 1100 3 6 4
सफरचंद लोकल क्विंटल 879 4000 15000 9500
अर्वी लोकल क्विंटल 11 1000 1600 1300
आवळा लोकल क्विंटल 73 1500 3000 2300
बाजरी महिको क्विंटल 223 2500 2700 2550
केळी लोकल क्विंटल 13 800 1200 1000
बीट लोकल क्विंटल 31 800 1600 1200
कारली लोकल क्विंटल 154 1500 2500 2000
उडीद क्विंटल 3 8200 9200 8700
बोर लोकल क्विंटल 208 500 3000 1800
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 317 800 2000 1400
वांगी लोकल क्विंटल 505 1000 3000 2000
कोबी लोकल क्विंटल 282 700 1500 1100
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 286 1500 4000 2750
गाजर लोकल क्विंटल 502 1200 2500 1850
चवळी (पाला) लोकल नग 2500 4 7 5
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 17 1000 3500 2250
चिकु लोकल क्विंटल 109 1000 3000 2000
गवार लोकल क्विंटल 127 3000 6000 4500
कोथिंबिर लोकल नग 76825 6 12 9
धने क्विंटल 3 6000 11000 8500
काकडी लोकल क्विंटल 780 800 2000 1400
सिताफळ लोकल क्विंटल 390 1000 7000 4000
ढेमसे लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
डबल बी लोकल क्विंटल 8 3000 7000 5000
सुरण लोकल क्विंटल 4 1200 1600 1400
अंजीर लोकल क्विंटल 42 2000 6000 4000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 678 1000 1800 1400
लसूण लोकल क्विंटल 562 2000 8000 5000
घेवडा लोकल क्विंटल 101 2500 4000 3250
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 40 1500 3000 2250
आले लोकल क्विंटल 331 800 2200 1500
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 296 9400 9800 9600
हरभरा क्विंटल 31 5600 6200 5900
द्राक्ष लोकल क्विंटल 49 10000 15000 12500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 586 1000 3000 2000
मूग हिरवा क्विंटल 30 7600 8400 8000
वाटाणा क्विंटल 31 12000 14000 13000
मटार लोकल क्विंटल 120 8000 15000 11500
पेरु लोकल क्विंटल 281 1500 3500 2500
हरभरा (पेंडी) लोकल नग 2500 7 15 11
गुळ नं. १ क्विंटल 244 2975 3001 2988
गुळ नं. २ क्विंटल 140 2901 2951 2926
कांदा पात लोकल नग 8680 8 15 11
करडई (भाजी) लोकल नग 280 4 6 5
खरबुज लोकल क्विंटल 123 1000 2200 1600
भेडी लोकल क्विंटल 269 2000 4000 3000
लिंबू लोकल क्विंटल 431 300 2000 1200
मसूर क्विंटल 30 8000 8400 8200
मका लाल क्विंटल 3 2100 2300 2200
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 88 800 1500 1200
मेथी भाजी लोकल नग 115050 4 7 5
पुदिना लोकल नग 10300 1 3 2
मोसंबी लोकल क्विंटल 485 1400 4600 3000
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 2 3350 3500 3450
कांदा लोकल क्विंटल 13489 500 2500 1500
संत्री लोकल क्विंटल 563 1600 6800 4200
पपई लोकल क्विंटल 438 700 1800 1300
परवर लोकल क्विंटल 4 1500 4500 3000
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 84 3000 5000 4000
अननस लोकल क्विंटल 270 600 2300 1500
प्लम लोकल क्विंटल 3 5000 9000 7000
बटाटा लोकल क्विंटल 5941 1200 1800 1500
कोहळा लोकल क्विंटल 44 1000 2000 1500
मुळा लोकल नग 1500 8 12 10
राजगिरा लोकल नग 2600 4 6 5
तांदूळ बसमती क्विंटल 29 7000 9000 8000
तांदूळ कोलम क्विंटल 482 3300 5800 4550
तांदूळ मसुरा क्विंटल 273 2600 2800 2700
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 172 2000 4000 3000
शहाळे लोकल क्विंटल 1000 500 1100 800
शेपू लोकल नग 8750 6 12 9
तोंडली लोकल क्विंटल 77 2000 3000 2500
पडवळ लोकल क्विंटल 25 1500 2500 2000
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 367 3800 4200 4000
पालक लोकल नग 19800 5 8 6
भोपळा लोकल क्विंटल 278 800 1800 1300
स्ट्रॉबेरी लोकल क्विंटल 88 3000 7000 5000
टोमॅटो लोकल क्विंटल 1597 2000 3500 2750
वाल पापडी लोकल क्विंटल 16 2000 4000 3000
वालवड लोकल क्विंटल 147 1000 4000 2500
कलिंगड लोकल क्विंटल 207 500 1500 1000
गहू शरबती क्विंटल 1524 2450 3000 2750

बाजार समिती : नाशिक

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/18/2021
सफरचंद सिमला -नं. १ क्विंटल 100 7000 12500 9000
केळी भुसावळी क्विंटल 230 850 1500 1250
कारली हायब्रीड क्विंटल 663 835 1415 1250
बोर लोकल क्विंटल 80 900 2100 1400
दुधी भोपळा हायब्रीड क्विंटल 1506 465 1000 665
वांगी हायब्रीड क्विंटल 176 1300 3000 2000
कोबी हायब्रीड क्विंटल 885 335 1250 835
ढोवळी मिरची हायब्रीड क्विंटल 130 3750 5625 4690
चिकु लोकल क्विंटल 14 2000 4500 3500
गवार हायब्रीड क्विंटल 33 3250 6750 6200
काकडी हायब्रीड क्विंटल 1558 1000 2000 1500
फ्लॉवर हायब्रीड क्विंटल 531 570 1785 1214
लसूण हायब्रीड क्विंटल 76 3000 8000 6000
पेरु लोकल क्विंटल 16 1000 2000 1500
भेडी हायब्रीड क्विंटल 54 2500 4160 3330
लिंबू हायब्रीड क्विंटल 52 750 1500 1100
मोसंबी क्विंटल 70 1500 4000 3000
कांदा उन्हाळी क्विंटल 1044 600 2000 1450
संत्री क्विंटल 96 2000 4500 3000
पपई क्विंटल 50 900 2000 1400
पिकेडोर क्विंटल 14 1625 3375 2675
डाळींब मृदुला क्विंटल 667 500 14000 10000
बटाटा क्विंटल 995 800 1900 1300
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 260 2085 3335 2790
शहाळे क्विंटल 267 2250 4200 3000

बाजार समिती : मुंबई

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/18/2021
आवळा लोकल क्विंटल 121 4000 7000 5500
अर्वी लोकल क्विंटल 292 1500 2500 2000
बाजरी लोकल क्विंटल 32 2200 2800 2500
कारली लोकल क्विंटल 104 1400 2400 1900
उडीद लोकल क्विंटल 46 5500 6000 5800
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 579 1600 2000 1800
वांगी लोकल क्विंटल 521 1500 2000 1800
कोबी लोकल क्विंटल 996 1200 1800 1500
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 977 4000 6000 5000
वेलची लोकल क्विंटल 37 150000 370000 260000
गाजर लोकल क्विंटल 1136 3000 4000 3500
काजू लोकल क्विंटल 44 80000 100000 90000
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 61 3200 4400 3800
मिरची (लाल) लोकल क्विंटल 998 20000 40000 30000
गवार लोकल क्विंटल 274 4000 5500 4800
नारळ लोकल क्विंटल 2932 850 3000 1925
कोथिंबिर लोकल क्विंटल 749 1800 2000 1900
धने लोकल क्विंटल 592 6000 15000 10500
चवळी बी लोकल क्विंटल 361 7000 10000 8500
काकडी नं. १ क्विंटल 408 1400 2200 1800
जिरे लोकल क्विंटल 422 10500 16500 13500
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 258 3000 5000 4000
सुरण लोकल क्विंटल 520 1400 1800 1600
मेथी क्विंटल 1 12000 16000 14000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 825 1600 2200 1900
फरस बी लोकल क्विंटल 58 3000 4500 3800
तूप लोकल क्विंटल 4 32000 48000 40000
आले लोकल क्विंटल 1630 2400 3000 2700
शेंगदाणे लोकल क्विंटल 1647 9000 11500 10500
हरभरा लोकल क्विंटल 657 5700 6600 6000
मिरची (हिरवी) ज्वाला क्विंटल 2500 3000 4400 3700
मूग लोकल क्विंटल 95 8500 11000 10000
वाटाणा लोकल क्विंटल 763 8500 14000 11500
मटार लोकल क्विंटल 795 10000 14000 12000
भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 133 4000 8000 6000
फणस (भाजी) लोकल क्विंटल 120 2200 2800 2400
गुळ लोकल क्विंटल 167 3700 5000 4350
कांदा पात लोकल क्विंटल 38 800 1400 1100
भेडी नं. १ क्विंटल 940 2000 5500 3750
लिंबू लोकल क्विंटल 351 2000 3000 2500
मसूर लोकल क्विंटल 230 7600 8000 7800
मका लोकल क्विंटल 35 2000 2500 2200
कैरी लोकल क्विंटल 90 2500 3500 3000
मेथी भाजी लोकल क्विंटल 414 1400 2000 1700
पुदिना लोकल क्विंटल 247 800 1100 950
पिस्ता क्विंटल 34 120000 200000 160000
कोहळा लोकल क्विंटल 330 2000 3000 2500
मुळा लोकल क्विंटल 2 1600 1800 1700
तांदूळ बसमती क्विंटल 2449 8000 10500 9500
तांदूळ लोकल क्विंटल 16156 2300 6800 4550
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 83 3000 4000 3500
तील लोकल क्विंटल 221 10500 19000 14750
शेपू लोकल क्विंटल 38 800 1500 1150
शेवगा लोकल क्विंटल 40 10000 16000 13000
तोंडली लोकल क्विंटल 154 3000 6000 4500
ज्वारी लोकल क्विंटल 555 1800 3500 2650
मूग डाळ लोकल क्विंटल 720 9000 10500 10000
तूर डाळ लोकल क्विंटल 1362 8000 10000 9000
पालक लोकल क्विंटल 594 1200 1400 1300
उडीद डाळ लोकल क्विंटल 1062 8000 10500 9500
हरभरा डाळ लोकल क्विंटल 429 6000 6500 6300
मसूर डाळ लोकल क्विंटल 300 8300 8500 8400
भोपळा लोकल क्विंटल 260 1200 1600 1400
साखर लोकल क्विंटल 1325 3470 3782 3612
रताळी लोकल क्विंटल 226 1600 2200 1900
चिंच लोकल क्विंटल 114 4500 8500 6500
टोमॅटो नं. १ क्विंटल 1358 3500 4500 4000
हळद/ हळकुंड लोकल क्विंटल 25 9000 15000 12000
वालवड लोकल क्विंटल 162 3000 6000 4500
गहू लोकल क्विंटल 3851 1900 4500 3200

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हे ही वाचा 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button