बाजार भाव

Market Rate|चढ की उतार काय आहेत आज तूर ,सोयाबीन, अन् कांद्याचे ताजे बाजारभाव? त्वरित जाणून घ्या

शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
5/4/2023
पैठण क्विंटल 8 7600 8000 7710
भोकर क्विंटल 15 7009 7909 7909
कारंजा क्विंटल 1050 7440 8300 7955
हिंगोली क्विंटल 225 7700 8460 8080
मुरुम क्विंटल 75 8120 8500 8310
लातूर क्विंटल 1212 7799 8625 8550
अकोला क्विंटल 1497 7000 8625 8000
अमरावती क्विंटल 2781 7800 8486 8143
मालेगाव क्विंटल 49 5200 7951 7800
नागपूर क्विंटल 447 7600 8400 8200
हिंगणघाट क्विंटल 3595 7500 8940 8215
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 74 8000 8200 8100
जिंतूर क्विंटल 14 7900 8250 8100
रावेर क्विंटल 6 7600 7900 7600
वरोरा-खांबाडा क्विंटल 9 6800 7400 7200
औराद शहाजानी क्विंटल 27 8100 8412 8256
सेनगाव क्विंटल 80 7900 8100 8000
पालम क्विंटल 12 7600 7800 7650
राजूरा क्विंटल 145 7790 8100 7991
सिंदी क्विंटल 43 7500 8400 8000
दुधणी क्विंटल 403 7000 8440 7900
वर्धा क्विंटल 108 8250 8875 8650
अहमहपूर क्विंटल 195 7800 8300 8050
काटोल क्विंटल 166 6200 8251 7500
परभणी क्विंटल 34 7800 8000 7900
बीड क्विंटल 8 8000 8100 8050
शेवगाव क्विंटल 5 7500 8100 8100
शेवगाव – भोदेगाव क्विंटल 10 7500 7800 7800
परतूर क्विंटल 6 7900 8000 7950
केज क्विंटल 25 7500 8000 7800
औराद शहाजानी क्विंटल 42 8101 8350 8225
तुळजापूर क्विंटल 10 7800 8200 8000
सोनपेठ क्विंटल 31 7600 8152 8000
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
5/4/2023
कारंजा क्विंटल 3500 5000 5375 5190
तुळजापूर क्विंटल 45 5000 5250 5200
राहता क्विंटल 46 4701 5241 5128
सोलापूर क्विंटल 302 4505 5370 5270
अमरावती क्विंटल 6393 5100 5234 5167
परभणी क्विंटल 172 5050 5200 5100
नागपूर क्विंटल 673 4600 5325 5144
हिंगोली क्विंटल 600 4900 5340 5120
लासलगाव – निफाड क्विंटल 328 4500 5325 5250
लातूर क्विंटल 18794 5050 5391 5230
अकोला क्विंटल 2481 4500 5315 5200
मालेगाव क्विंटल 74 4551 5231 5180
हिंगणघाट क्विंटल 3825 4400 5290 4815
बीड क्विंटल 131 4201 5250 5084
वर्धा क्विंटल 240 4850 5150 4950
भोकर क्विंटल 28 4157 5110 4634
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 224 5000 5200 5100
जिंतूर क्विंटल 166 5131 5266 5250
तासगाव क्विंटल 25 4970 5160 5060
आंबेजोबाई नग 210 4750 5321 5200
केज क्विंटल 280 5100 5300 5200
अहमहपूर क्विंटल 1500 4900 5324 5112
औराद शहाजानी क्विंटल 314 5261 5316 5288
मुरुम क्विंटल 168 2000 5260 3630
सेनगाव क्विंटल 95 4800 5225 5000
पालम क्विंटल 18 4900 5250 5100
राजूरा क्विंटल 148 4970 5100 5075
काटोल क्विंटल 58 4651 5230 4850
सिंदी क्विंटल 118 4450 5200 4950
सोनपेठ क्विंटल 11 5000 5231 5180
शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
5/4/2023
कोल्हापूर क्विंटल 7527 400 1400 900
औरंगाबाद क्विंटल 2308 150 900 525
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 423 900 1100 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13120 700 1100 900
खेड-चाकण क्विंटल 7500 800 1200 1000
मंगळवेढा क्विंटल 437 200 700 570
कराड क्विंटल 174 500 1400 1400
सोलापूर क्विंटल 34942 100 1300 500
लासलगाव क्विंटल 1500 300 625 500
जळगाव क्विंटल 1291 377 837 620
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 8000 270 856 700
नागपूर क्विंटल 1200 700 1100 1000
भुसावळ क्विंटल 60 800 800 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 408 700 1400 1050
पुणे क्विंटल 15749 400 1100 750
पुणे- खडकी क्विंटल 20 700 1100 900
पुणे -पिंपरी क्विंटल 107 700 800 750
कामठी क्विंटल 24 1200 1600 1400
नागपूर क्विंटल 1000 1000 1200 1150
लासलगाव क्विंटल 6750 500 1091 825
श्रीरामपूर क्विंटल 1270 200 850 450

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button