ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

पहा आज २३ ऑक्टोबर ला कुठं मिळतोय सोयाबीन, उडीद, कांदा, टोमॅटो आणि डाळिंब ला जास्त बाजार भाव…

See where soybean, urad, onion, tomato and pomegranate are getting higher market prices today 23rd October ....

उडीद बाजार भाव

शेतमाल: उडीद
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/10/2021
पुणे क्विंटल 2 8000 9000 8500
लातूर काळा क्विंटल 1437 3926 7199 6950
अकोला काळा क्विंटल 67 4200 6200 5200
जळगाव काळा क्विंटल 145 3000 6900 5000
चिखली काळा क्विंटल 442 3100 6400 4750
पैठण काळा क्विंटल 2 4636 4636 4636
उदगीर काळा क्विंटल 225 3500 7000 5250
भोकर काळा क्विंटल 2 1502 1800 1651
मलकापूर काळा क्विंटल 25 4000 9500 7500
शेवगाव काळा क्विंटल 15 4500 4500 4500
देउळगाव राजा काळा क्विंटल 10 3000 6000 4600
वडूज काळा क्विंटल 50 6400 6800 6600
निलंगा काळा क्विंटल 10 4500 6600 6500
दुधणी काळा क्विंटल 574 6300 7605 7200
देवणी काळा क्विंटल 3 5300 6501 5900
मुरुम लोकल क्विंटल 621 4081 7163 5622
परांडा लोकल क्विंटल 7 5100 5850 5500
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 3 6000 6800 6800

सोयाबीन बाजार भाव

शेतमाल: सोयाबिन
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/10/2021
माजलगाव क्विंटल 2377 4300 5075 4850
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 121 4100 5000 4700
उदगीर क्विंटल 5700 5050 5145 5097
परळी-वैजनाथ क्विंटल 1120 4400 5151 4925
मुदखेड क्विंटल 135 4800 5100 4950
राहता क्विंटल 383 4800 5200 5150
नागपूर लोकल क्विंटल 5300 3850 5221 4878
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4500 5200 4850
वडूज पांढरा क्विंटल 100 5100 5300 5200
लातूर पिवळा क्विंटल 13664 4600 5312 5125
अकोला पिवळा क्विंटल 2813 4200 5000 4700
चोपडा पिवळा क्विंटल 25 4300 4300 4300
चिखली पिवळा क्विंटल 1990 4000 5181 4590
पैठण पिवळा क्विंटल 6 4581 4786 4700
भोकरदन पिवळा क्विंटल 60 4600 5000 4700
भोकर पिवळा क्विंटल 968 2222 5057 3640
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 885 4200 5000 4600
मलकापूर पिवळा क्विंटल 293 4000 4990 4750
परतूर पिवळा क्विंटल 489 4750 5151 5141
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 36 5000 5100 5000
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 5000 2200 5600 5215
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 175 4400 5000 4775
धरणगाव पिवळा क्विंटल 23 4525 5090 4785
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 150 4150 5097 4950
निलंगा पिवळा क्विंटल 484 4400 5075 4900
चाकूर पिवळा क्विंटल 130 4062 4851 4612
मुरुम पिवळा क्विंटल 288 4701 5051 4876
पुर्णा पिवळा क्विंटल 232 4000 4920 4811
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 135 4450 5000 4800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 860 4900 5100 5000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 480 4900 5100 5000
पुलगाव पिवळा क्विंटल 100 4150 5055 4800
जाफराबाद पिवळा क्विंटल 982 4400 4600 4500
देवणी पिवळा क्विंटल 147 4600 5072 4836

कांदा बाजार भाव

शेतमाल: कांदा
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4475 500 3000 1800
औरंगाबाद क्विंटल 717 100 2500 1300
मोर्शी क्विंटल 11 1240 4400 2700
कराड हालवा क्विंटल 120 1800 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 20549 100 4300 1800
धुळे लाल क्विंटल 1360 200 2500 2000
पंढरपूर लाल क्विंटल 519 60 3200 2000
नागपूर लाल क्विंटल 300 2500 3500 3250
भुसावळ लाल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 2500 1950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 2000 3200 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 336 500 2300 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 300 2500 3500 3250
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 80 3000 4000 3500
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 400 3200 2300
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1500 300 3200 2400
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4725 800 3312 3001
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 4562 200 2800 1800
कळवण उन्हाळी क्विंटल 5500 500 3400 2650
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 9630 800 3951 3001
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1831 1000 2900 2600

टोमॅटो बाजार भाव

शेतमाल: टोमॅटो
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 526 500 3500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 103 1200 4800 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 530 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 25 3500 4500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 23 1100 5000 3500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 23 400 4000 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 2615 3200 2955
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 28 1800 2000 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 3000 3700 3350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 211 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 300 3000 4000 3750
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 350 1500 4000 3000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 217 500 4000 1800
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 2500 3000 2875
कराड वैशाली क्विंटल 105 2500 3000 3000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 10 5000 5000 5000

डाळिंब बाजार भाव

शेतमाल: डाळींब
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/10/2021
श्रीरामपूर क्विंटल 11 1000 3500 2250
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 47 250 10900 5250
पंढरपूर भगवा क्विंटल 511 500 12000 6500
सांगोला भगवा क्विंटल 765 400 10000 5200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 21 1000 8500 5000

 पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे सर्व पिके व भाजी-पाले चे बाजार भाव पहा एका क्लिक वर…

E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button