कृषी सल्ला

आजचे बाजार भाव पाहा फक्त एका क्लिक वर ..

See today's market prices with just one click.

1)लिंबुला 500 ते 6500 रुपयापर्यंत भाव.

2) मोसंबीला पुण्यामध्ये 7000 ते 12000 रुपये भाव.

3) अंजिराला पुणे मध्ये 3000 ते 5000 रुयांपर्यंत भाव.

4) पेरूला सोलापूर मध्ये 1000ते 2500 रुपयांपर्यंतचा भाव.

5) पाहुयात भाजीपाल्याचे अन्य शेतमालाचा बाजार भाव फक्त एका क्लिकवर 👈👈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button