ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
कृषी सल्ला

द्राक्ष पीक घेताय पहा कसे करायचे कीड व व्यवस्थापन…

एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन

खरड छाटणी तसेच ऑक्टोबर छाटणी वेळेवर करुन छाटलेल्या काड्या व पाने बांधावर न टाकता जाळून नष्ट कराव्यात.
  1. छाटणीनंतर खोड व वलांड्यावरील मोकळी झालेली साल काढावी.

2. छाटणीनंतर लगेच वेलीच्या खोडांना आणि वलांड्यांना ब्लायटॉक्स ०.४ टक्के किंवा गेरू ३ किलो प्रति १० लिटर अथवा १० टक्के बोर्डो पेस्ट + मेथोमील ३ ग्रॅम + क्लोरापायरीफॉस नुवान ३ मि.ली + १.५ मि.ली स्टिकर प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात पेस्टींग करावे.

फुलकिडींच्या नियंत्रणासाठी थायोमेथॉक्झाम २५ डब्ल्यू.जी. ३ ग्रॅम किंवा स्पिनोसॅड ४५% एस.पी. ३. मि.ली किंवा फिप्रोनील ८० % डब्ल्यू.जी. १५ मि.ली या किटकनाशकाची १५ दिवसांच्या अंतराने २ फवारण्या कराव्यात.

नवीन फुट आली असताना निंबोळी अर्क ५ टक्के दोन फवारण्या आणि मॅलिथिऑन ०.१० टक्केची फवारणी करावी.

मण्यात पाणी उतरण्याच्या अवस्थेत मिलीबगचा प्रादुर्भाव वाढल्यास १५०० ऑस्ट्रेलियन बिटल ( क्रिप्टोलिमस भुंगेरे) प्रति हेक्टरी २१ दिवसाच्या अंतराने २ वेळेस सोडावेत.

फवारणीच्या पाण्याचा पी.एच. ६.५ ते ७ असावा.

केवड्याच्या नियंत्रणासाठी मेटॅलॅक्झील –मॅन्कोझेब (०.२%) किंवा सायमोक्झॅनील- मॅन्कोझेब (०.२%) किंवा फिनॅमिडन- मॅन्कोझेब (०.२५%) किंवा अझोक्जीस्ट्रॉबीन (२०० मिली/एकर) किंवा फेमॉक्झॅडोन + सायमोक्झॅनील (२०० मिली/एकर) किंवा क्रिसॉक्झीम येथील (२५० मिली/एकर) किंवा पायरॅक्लॉस्ट्र्रोबीन + मेटीरॅम (१.७५ ग्रॅम/लीटर) या बुरशीनाशकांच्या ५ फवारण्या छाटणीनंतर १२ दिवसांचे अंतराने आलटून-पालटून कराव्यात.

भूरी रोगाच्या नियंत्रणासाठी ८०% पाण्यात विरघळणारे गंधक २० ग्रॅम किंवा डिनोकॅप ५ मि.ली १० लिटर पाण्यात किंवा ट्रायडेमिफॉन २५० ग्रॅम किंवा पेनकोनॅझॉल ५ मि.ली १० लीटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

तसेच भुरी रोगाच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी खालीलप्रमाणे फवारणी नियोजन करावे.

फळ छाटणीनंतरचे

दिवस औषधे प्रमाण

1️⃣४० फ्लुजीलॅझोल ४० ई.सी

०.१२५ मि.ली./लिटर

2️⃣ ६० पेनकोनॅझोल १० ई.सी + पोटॅशिअम बायकार्बोनेट

०.५ मिली + ५ ग्रॅम/लीटर

3️⃣७० ट्रायडेमिफॉन २५ डब्ल्यू.पी.

१ ग्रॅम/लीटर

4️⃣ ८० हेक्साकोनॅझोल ५ ई.सी + पोटॅशिअम बायकार्बोनेट

१ मि.ली + ५ ग्रॅम/लीटर

5️⃣९० मायक्लोब्युटॅनील

१० डब्ल्यू. पी. ०.४५ ग्रॅम/लिटर

6️⃣ १०५ अझोक्झीस्ट्रॉबीन २३ एस.सी

०.५ मि.ली./लीटर

7️⃣१२० अझोक्झीस्ट्रॉबीन

२३ एस.सी ०.५ मि.ली./लीटर

WEB TITLE: See how to do grape harvesting Pest and management …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button