कृषी सल्ला
ट्रेंडिंग

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे सर्व पिके व भाजी-पाले चे २२ ऑक्टोबर बाजार भाव पहा एका क्लिक वर…

October 22 market prices of all crops and vegetables of Pune Agricultural Produce Market Committee at one click

बाजार समिती : पुणे
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/10/2021
आंबट चुका लोकल नग 2925 3 10 6
सफरचंद लोकल क्विंटल 654 4000 15000 9500
अर्वी लोकल क्विंटल 17 1500 2500 2000
आवळा लोकल क्विंटल 9 1500 3500 2500
बाजरी महिको क्विंटल 184 2500 2650 2600
केळी लोकल क्विंटल 11 400 1200 800
बीट लोकल क्विंटल 98 1000 2000 1500
कारली लोकल क्विंटल 153 1500 2000 1750
उडीद क्विंटल 3 8000 9000 8500
बोर लोकल क्विंटल 68 700 2100 1400
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 199 1000 2500 1750
वांगी लोकल क्विंटल 327 1500 5000 3500
कोबी लोकल क्विंटल 704 400 800 600
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 190 2000 4000 3000
गाजर लोकल क्विंटल 449 1500 2000 1750
चवळी (पाला) लोकल नग 950 6 12 9
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 17 2000 3500 2750
चिकु लोकल क्विंटल 37 1000 2200 1600
गवार लोकल क्विंटल 165 4000 7000 5500
कोथिंबिर लोकल नग 68272 15 30 22
धने क्विंटल 7 7000 12500 9800
काकडी लोकल क्विंटल 459 1000 2000 1500
सिताफळ लोकल क्विंटल 476 2000 9000 5500
ढेमसे लोकल क्विंटल 2 2000 4000 3000
सुरण लोकल क्विंटल 18 1200 2200 1700
अंजीर लोकल क्विंटल 6 2000 7000 4500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 543 1000 2000 1500
लसूण लोकल क्विंटल 855 2500 8500 5500
घेवडा लोकल क्विंटल 191 2000 4000 3000
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 27 1500 3000 2250
आले लोकल क्विंटल 578 700 2250 1630
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 274 10300 11300 10800
हरभरा क्विंटल 34 6000 6500 6300
द्राक्ष लोकल क्विंटल 8 8000 15000 11500
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 466 1500 3000 2250
मूग हिरवा क्विंटल 32 7300 8200 7800
वाटाणा क्विंटल 34 12000 14000 13100
मटार लोकल क्विंटल 88 9000 12000 10500
पेरु लोकल क्विंटल 178 2000 4000 3000
अंबाडी भाजी लोकल नग 300 4 6 5
फणस लोकल क्विंटल 2 500 1500 1000
गुळ नं. १ क्विंटल 241 3025 3125 3075
गुळ नं. २ क्विंटल 140 2915 3015 2965
कांदा पात लोकल नग 6240 6 12 9
करडई (भाजी) लोकल नग 370 4 8 6
खरबुज लोकल क्विंटल 25 1000 2200 1600
भेडी लोकल क्विंटल 261 2000 4000 3000
लिंबू लोकल क्विंटल 300 600 3000 1800
मसूर क्विंटल 33 8000 9000 8500
मका लाल क्विंटल 4 2150 2350 2250
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 143 800 1400 1100
मेथी भाजी लोकल नग 21150 5 25 15
पुदिना लोकल नग 10950 2 4 3
मोसंबी लोकल क्विंटल 380 1500 5000 3300
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 3 3350 3500 3450
नासपती लोकल क्विंटल 22 8000 12000 10000
कांदा लोकल क्विंटल 13358 600 2800 1700
संत्री लोकल क्विंटल 711 2000 6200 4100
पपई लोकल क्विंटल 497 800 2000 1400
परवर लोकल क्विंटल 7 2000 4500 3250
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 102 3000 5000 4000
पेअर क्विंटल 68 6000 12000 9000
प्लम लोकल क्विंटल 16 4000 12000 8000
बटाटा लोकल क्विंटल 9546 1200 1700 1450
कोहळा लोकल क्विंटल 92 1500 2500 2000
मुळा लोकल नग 1700 4 15 9
राजगिरा लोकल नग 3150 2 8 5
तांदूळ बसमती क्विंटल 35 7000 9200 8100
तांदूळ कोलम क्विंटल 472 3500 6200 4850
तांदूळ मसुरा क्विंटल 273 2500 3000 2800
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 104 2000 3500 2750
शहाळे लोकल क्विंटल 640 500 1200 900
शेपू लोकल नग 5050 4 15 9
शेवगा लोकल क्विंटल 150 5000 7000 6000
तोंडली लोकल क्विंटल 30 2000 4000 3000
पडवळ लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 323 3500 4000 3800
पालक लोकल नग 15580 8 20 14
भोपळा लोकल क्विंटल 38 500 1200 850
रताळी लोकल क्विंटल 18 1000 2000 1500
टोमॅटो लोकल क्विंटल 1806 1200 3000 2100
वाल पापडी लोकल क्विंटल 11 2000 3500 2750
वालवड लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3500
कलिंगड लोकल क्विंटल 149 500 1500 1000
गहू शरबती क्विंटल 167 3500 5000 4250

बाजार समिती : पुणे- खडकी
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/10/2021
बीट लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 4 1300 1500 1400
वांगी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3250
कोबी लोकल क्विंटल 14 700 800 750
कोथिंबिर लोकल नग 200 20 25 23
काकडी लोकल क्विंटल 12 700 1300 1000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 4 2000 2400 2200
भेडी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 2 800 800 800
मेथी भाजी लोकल नग 250 8 16 12
कांदा लोकल क्विंटल 22 1600 2200 1900
बटाटा लोकल क्विंटल 11 1200 1400 1300
मुळा लोकल नग 100 12 12 12
शेपू लोकल नग 250 6 8 7
पालक लोकल नग 500 10 10 10
टोमॅटो लोकल क्विंटल 7 1700 2200 1950

बाजार समिती : पुणे -पिंपरी
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/10/2021
कोबी लोकल क्विंटल 4 800 1000 900
चवळी (पाला) लोकल नग 1000 5 7 6
गवार लोकल क्विंटल 1 6500 6500 6500
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 5 1800 2000 1900
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 1 3500 3800 3650
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
अंबाडी लोकल नग 1850 3 8 6
करडई (भाजी) लोकल नग 800 7 8 8
भेडी लोकल क्विंटल 1 3000 3500 3250
पुदिना लोकल नग 1900 2 4 3
कांदा लोकल क्विंटल 11 2200 2800 2500
मुळा लोकल नग 1300 8 10 9
शेपू लोकल नग 650 8 9 9
पालक लोकल नग 700 7 9 8
टोमॅटो लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500

बाजार समिती : पुणे-मांजरी
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/10/2021
आंबट चुका नग 1000 4 8 6
कारली क्विंटल 23 2000 3000 2500
दुधी भोपळा क्विंटल 45 1500 2500 2000
वांगी क्विंटल 141 4600 6600 5300
कोबी —- क्विंटल 88 300 800 600
चवळी (पाला) नग 2000 4 8 6
चवळी (शेंगा) क्विंटल 3 5000 6000 5500
गवार क्विंटल 17 4000 8000 6000
कोथिंबिर नग 18600 8 30 19
काकडी क्विंटल 68 1500 3000 2500
कढिपत्ता नग 1200 15 15 15
सिताफळ क्विंटल 2 3000 4000 3500
फ्लॉवर क्विंटल 244 1400 2300 1800
घेवडा क्विंटल 2 5000 7000 6000
घोसाळी (भाजी) क्विंटल 9 3000 3000 3000
चाकवत नग 200 4 8 6
मिरची (हिरवी) क्विंटल 11 2500 3000 2750
पेरु क्विंटल 5 1500 4500 3000
अंबाडी भाजी नग 500 6 10 8
कांदा पात नग 3300 6 12 9
करडई (भाजी) नग 1000 5 7 6
भेडी क्विंटल 72 2000 6000 4000
लिंबू क्विंटल 25 6500 6500 6500
मेथी भाजी नग 8905 8 30 19
पुदिना नग 2600 2 3 2
कांदा लोकल क्विंटल 112 1300 3100 2200
पपई क्विंटल 1 1500 2000 1750
पावटा (भाजी) क्विंटल 6 6000 7000 6500
बटाटा क्विंटल 20 1500 1500 1500
मुळा नग 1300 5 12 9
राजगिरा नग 1400 3 5 4
दोडका (शिराळी) क्विंटल 29 4000 6000 5000
शेपू नग 4000 6 15 10
पालक नग 19300 5 15 10
टोमॅटो क्विंटल 271 2700 4100 3600
वालवड क्विंटल 8 5000 6000 5500

बाजार समिती : पुणे-मोशी
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/10/2021
सफरचंद लोकल क्विंटल 71 5000 6000 5500
केळी लोकल क्विंटल 53 1000 2000 1500
बीट लोकल क्विंटल 4 800 1000 900
कारली लोकल क्विंटल 32 2500 3000 2750
बोर लोकल क्विंटल 9 1000 2000 1500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 15 1000 2000 1500
वांगी लोकल क्विंटल 35 3000 4000 3500
कोबी लोकल क्विंटल 81 200 600 400
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 21 2500 3000 2750
गाजर लोकल क्विंटल 25 2000 2500 2250
चवळी (पाला) लोकल नग 300 10 10 10
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 11 2000 3000 2500
चिकु लोकल क्विंटल 1 2000 2500 2250
गवार लोकल क्विंटल 13 5500 6000 5750
कोथिंबिर लोकल नग 5100 25 40 33
काकडी लोकल क्विंटल 63 1000 1500 1250
कढिपत्ता लोकल क्विंटल 11 2000 2500 2250
सिताफळ लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2500
सुरण लोकल क्विंटल 2 1000 1500 1250
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 176 1000 2000 1500
लसूण लोकल क्विंटल 23 3500 5500 4500
घेवडा लोकल क्विंटल 20 3500 4500 4000
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1750
आले लोकल क्विंटल 63 1500 2000 1750
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 69 1500 3000 2250
मटार लोकल क्विंटल 4 10000 12000 11000
कांदा पात लोकल नग 1050 10 15 13
भेडी लोकल क्विंटल 72 2500 3000 2750
लिंबू लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 23 1000 1000 1000
मेथी भाजी लोकल नग 3050 14 20 17
पुदिना लोकल नग 2100 2 3 3
मोसंबी लोकल क्विंटल 7 3000 3000 3000
कांदा लोकल क्विंटल 331 1000 2500 1750
संत्री लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3250
पपई लोकल क्विंटल 92 1000 1000 1000
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3750
अननस लोकल क्विंटल 6 3000 3000 3000
डाळींब लोकल क्विंटल 7 4000 5000 4500
बटाटा लोकल क्विंटल 376 1000 1200 1100
मुळा लोकल नग 800 8 10 9
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 29 2500 3000 2750
शेपू लोकल नग 1550 8 10 9
शेवगा लोकल क्विंटल 8 5000 6000 5500
तोंडली लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पडवळ लोकल क्विंटल 4 3500 4000 3750
पालक लोकल नग 2450 7 10 9
टोमॅटो लोकल क्विंटल 224 1000 3000 2000
वाल पापडी लोकल क्विंटल 1 3500 4000 3750
वालवड लोकल क्विंटल 8 3000 3500 3250
कलिंगड लोकल क्विंटल 4 1000 1000 1000

 पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे सर्व पिके व भाजी-पाले चे बाजार भाव पहा एका क्लिक वर…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button