ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
कृषी बातम्या

Market Rate | काय आहेत आजचे बाजारातील; कांदा,सोयाबीन अन तुरीचे ताजे बाजारभाव, सविस्तर …

Market Rate | What are today's market; Fresh market prices of Onion, Soybean and Turmeric, detailed...

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/12/2023
कोल्हापूर क्विंटल 6474 500 3500 1700
अकोला क्विंटल 905 1000 2400 2000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 3330 600 1500 1050
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9560 1300 2500 1900
खेड-चाकण क्विंटल 450 1000 2500 2000
दौंड-केडगाव क्विंटल 4825 700 2500 1800
हिंगणा क्विंटल 4 2200 2200 2200
जुन्नर -आळेफाटा क्विंटल 16250 900 2700 2000
सोलापूर क्विंटल 38858 100 3400 1700
येवला -आंदरसूल क्विंटल 5000 600 2250 1850
लासलगाव क्विंटल 7200 1000 2525 2100
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 10800 1000 2300 2100
जळगाव क्विंटल 1798 662 1950 1427
पंढरपूर क्विंटल 188 200 3000 1800
नागपूर क्विंटल 1840 1500 2200 2025
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 172 1000 2200 2000
कळवण क्विंटल 8200 800 2475 1700
संगमनेर क्विंटल 7095 500 2801 1650
चांदवड क्विंटल 9000 900 2215 1980
मनमाड क्विंटल 4500 1000 2240 1900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 5370 1000 2200 1950
साक्री क्विंटल 1415 600 1900 1500
देवळा क्विंटल 5000 500 2200 1975
राहता क्विंटल 2191 400 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 519 700 2500 1600
सांगली -फळे भाजीपाला क्विंटल 3337 700 2100 1400
पुणे क्विंटल 14810 1000 2600 1800
पुणे -पिंपरी क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे-मोशी क्विंटल 320 500 2500 1500
चाळीसगाव-नागदरोड क्विंटल 1200 950 2162 1380
कामठी क्विंटल 18 1600 2000 1800
नागपूर क्विंटल 2500 2000 2200 2150
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 14355 1200 2600 2050
लासलगाव क्विंटल 90 1000 2100 1900
कळवण क्विंटल 13850 500 2570 1800
मनमाड क्विंटल 300 700 1842 1500
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 271 1200 2300 2000
भुसावळ क्विंटल 40 1000 1500 1200
रामटेक क्विंटल 4 4000 5000 4500
देवळा क्विंटल 1000 500 2600 1600
शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/12/2023
दोंडाईचा क्विंटल 2 8300 8300 8300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 5 8000 8601 8300
पैठण क्विंटल 65 7000 8602 8000
भोकर क्विंटल 1 7002 7002 7002
कारंजा क्विंटल 45 7400 8980 8200
मुरुम क्विंटल 54 8400 8801 8601
करमाळा क्विंटल 1 8000 8000 8000
सोलापूर क्विंटल 254 8100 9100 8700
अकोला क्विंटल 56 8035 9275 9060
अमरावती क्विंटल 33 9000 9500 9250
यवतमाळ क्विंटल 1 7305 7305 7305
चोपडा क्विंटल 10 7401 7401 7401
चिखली क्विंटल 25 6500 8400 7450
अक्कलकोट क्विंटल 270 8800 9500 9000
वाशीम क्विंटल 60 8550 9001 8600
अमळनेर क्विंटल 3 8405 9000 9000
तेल्हारा क्विंटल 25 7900 10000 9850
चांदूर बझार क्विंटल 4 4980 4980 4980
नांदगाव क्विंटल 13 7000 8700 7650
चाकूर क्विंटल 10 7800 8599 8049
देवळा क्विंटल 3 7945 8100 8055
दुधणी क्विंटल 421 8200 9740 9000
दर्यापूर क्विंटल 150 8495 8705 8500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 190 5999 9801 8221
माजलगाव क्विंटल 14 7500 8500 8000
बीड क्विंटल 32 7130 8720 8236
शेवगाव क्विंटल 95 7500 8000 7500
करमाळा क्विंटल 133 8500 9211 8900
गेवराई क्विंटल 13 7000 8485 8200
तुळजापूर क्विंटल 40 7500 8800 8400
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/12/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 17 4676 4725 4700
माजलगाव क्विंटल 418 4100 4800 4785
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 4402 4501 4450
पुसद क्विंटल 510 4595 4770 4705
कारंजा क्विंटल 3000 4590 4780 4670
रिसोड क्विंटल 1285 4580 4740 4650
तुळजापूर क्विंटल 225 4750 4750 4750
राहता क्विंटल 16 4650 4730 4700
सोलापूर क्विंटल 3 4010 4010 4010
अमरावती क्विंटल 6105 4550 4660 4605
चोपडा क्विंटल 10 4500 4682 4652
अमळनेर क्विंटल 35 4478 4580 4580
हिंगोली क्विंटल 1000 4600 5011 4805
मेहकर क्विंटल 1540 4200 4950 4700
नागपूर क्विंटल 743 4300 4780 4660
अकोला क्विंटल 3869 4300 4805 4690
यवतमाळ क्विंटल 323 4475 4740 4607
चिखली क्विंटल 1121 4400 4900 4650
बीड क्विंटल 89 4600 4810 4739
वाशीम क्विंटल 1800 4600 4775 4650
वाशीम – अनसींग क्विंटल 150 4550 4900 4750
पैठण क्विंटल 4 4600 4600 4600
उमरेड क्विंटल 905 3500 4850 4650
चाळीसगाव क्विंटल 35 4680 4705 4700
वर्धा क्विंटल 162 4600 4735 4680
भोकर क्विंटल 87 3333 4662 3997
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 298 4600 4700 4650
जिंतूर क्विंटल 79 4730 4750 4740
मुर्तीजापूर क्विंटल 2100 4525 4765 4655
सावनेर क्विंटल 76 4411 4601 4530
तेल्हारा क्विंटल 600 4400 4658 4630
चांदूर बझार क्विंटल 580 4500 4740 4600
दर्यापूर क्विंटल 1500 4105 4755 4600
देउळगाव राजा क्विंटल 4 4600 4700 4600
साक्री क्विंटल 20 4600 4800 4700
नांदगाव क्विंटल 34 3900 4820 4750
तासगाव क्विंटल 26 5080 5230 5180
आंबेजोबाई क्विंटल 400 4761 4819 4780
चाकूर क्विंटल 99 4700 4821 4780
मुरुम क्विंटल 351 4671 4726 4699
सेनगाव क्विंटल 365 4600 4750 4650
पुर्णा क्विंटल 500 4600 4830 4800
नादगाव खांडेश्वर क्विंटल 368 4560 4710 4630
राजूरा क्विंटल 157 4495 4665 4611
काटोल क्विंटल 146 4150 4729 4550

Web Title : Market Rate | What are today’s market; Fresh market prices of Onion, Soybean and Turmeric, detailed…

हेही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button