ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | काय आहेत ? आजचे बाजारातील कांदा अन सोयाबीनचे बाजारभाव जाणून घ्या सविस्तर …

Market Rate | what are Know the market price of onion and soybean in today's market in detail...

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/10/2023
कोल्हापूर क्विंटल 2317 1000 3600 2200
अकोला क्विंटल 522 1600 2500 2300
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1317 700 2500 1600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10257 1400 2800 2100
सातारा क्विंटल 58 1000 2800 1900
हिंगणा क्विंटल 2 1800 1800 1800
कराड क्विंटल 198 1000 2300 2300
सोलापूर क्विंटल 10312 100 4500 1900
बारामती क्विंटल 234 700 2800 2000
जळगाव क्विंटल 440 900 2200 1650
पेन क्विंटल 264 3400 3600 3400
साक्री क्विंटल 4135 1500 3500 3250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 390 1000 4800 2900
पुणे क्विंटल 6865 1200 3000 2100
पुणे-मोशी क्विंटल 418 700 2700 1700
मंगळवेढा क्विंटल 49 800 2600 2000
कामठी क्विंटल 7 2000 3000 2500
कल्याण क्विंटल 3 2000 2500 2250
सोलापूर क्विंटल 402 200 4500 2100
अहमदनगर क्विंटल 26594 500 3800 2700
येवला -आंदरसूल क्विंटल 5000 650 3149 2750
नाशिक क्विंटल 1198 800 3500 2800
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 10000 700 3080 2725
सिन्नर क्विंटल 1490 500 3001 2500
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 417 1000 2950 2600
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2378 300 3500 2300
कळवण क्विंटल 19400 1000 3560 2601
संगमनेर क्विंटल 1585 500 3511 2005
चांदवड क्विंटल 6000 1900 3419 2650
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 12600 1300 3361 2850
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 3420 1000 3200 2750
वैजापूर क्विंटल 718 1050 3700 2500
देवळा क्विंटल 8550 350 3200 2800
नामपूर क्विंटल 17276 300 3190 2800
नामपूर- करंजाड क्विंटल 9337 300 3305 2700
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/10/2023
जळगाव क्विंटल 32 4200 4450 4375
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 218 4000 4400 4200
माजलगाव क्विंटल 11717 4000 4575 4500
सिल्लोड क्विंटल 134 4100 4500 4400
कारंजा क्विंटल 8000 3950 4590 4325
मोर्शी क्विंटल 2000 4000 4515 4257
राहता क्विंटल 78 4193 4585 4400
सोलापूर क्विंटल 846 4375 4600 4505
अमरावती क्विंटल 21951 4250 4450 4350
सांगली क्विंटल 75 4600 5500 5050
चोपडा क्विंटल 120 4351 4572 4472
अमळनेर क्विंटल 40 4265 4350 4350
हिंगोली क्विंटल 600 4200 4635 4417
मेहकर क्विंटल 840 4000 4580 4300
लातूर क्विंटल 9124 4400 4780 4700
अकोला क्विंटल 2108 3750 4500 4170
यवतमाळ क्विंटल 1944 4150 4590 4370
मालेगाव क्विंटल 7 4401 4551 4500
चिखली क्विंटल 1040 3800 4515 4158
बीड क्विंटल 566 3800 4515 4357
वाशीम क्विंटल 3000 4270 4700 4500
वाशीम – अनसींग क्विंटल 1200 4450 4800 4650
चाळीसगाव क्विंटल 35 3800 4318 4280
वर्धा क्विंटल 1523 3875 4450 4250
भोकर क्विंटल 1030 3853 4505 4180
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 269 4200 4500 4350
जिंतूर क्विंटल 339 4300 4593 4500
मुर्तीजापूर क्विंटल 2900 4250 4655 4495
मलकापूर क्विंटल 1520 3905 4509 4250
दिग्रस क्विंटल 995 4105 4500 4380
परतूर क्विंटल 860 4350 4550 4400
दर्यापूर क्विंटल 8000 3910 4630 4450
देउळगाव राजा क्विंटल 303 3800 4575 4300
लोणार क्विंटल 860 4250 4581 4415
वरोरा क्विंटल 300 4050 4450 4150
वरोरा-खांबाडा क्विंटल 180 3000 4350 4100
धरणगाव क्विंटल 86 4370 4565 4495
नांदगाव क्विंटल 63 4365 4630 4550
वैजापूर- शिऊर क्विंटल 16 4141 4150 4141
चाकूर क्विंटल 363 4100 4619 4493
औराद शहाजानी क्विंटल 240 4215 4615 4415
मुरुम क्विंटल 685 4350 4575 4463
उमरगा क्विंटल 26 4200 4560 4451
बसमत क्विंटल 1759 3700 4620 4160
सेनगाव क्विंटल 156 4200 4500 4300
आष्टी-जालना क्विंटल 700 4200 4650 4450
उमरखेड क्विंटल 260 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी क्विंटल 440 4600 4700 4650
बाभुळगाव क्विंटल 1735 3900 4705 4250
भंडारा क्विंटल 7 3800 3800 3800
काटोल क्विंटल 1050 3850 4551 4350
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 2030 4000 4480 4200
आष्टी- कारंजा क्विंटल 760 4150 4500 4350
सिंदी(सेलू) क्विंटल 4100 3550 4350 4000
सोनपेठ क्विंटल 855 4100 4601 4481

हेही वाचा :

Web Title : Market Rate | what are Know the market price of onion and soybean in today’s market in detail…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button