ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | जाणून घ्या काय आहेत ,सोयाबीन,तूर अन कांद्याचे बाजारभाव सविस्तर एका क्लिकवर …

Market Rate | Know what are the market prices of soybeans, tur and onion in detail on one click...

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/12/2023
कोल्हापूर क्विंटल 4944 1500 4500 2800
अकोला क्विंटल 205 1500 3500 3000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2155 800 2500 1650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9453 2300 4000 3150
दौंड-केडगाव क्विंटल 2270 1500 4100 3100
सातारा क्विंटल 68 2000 4800 3400
राहता क्विंटल 1494 500 3700 2550
हिंगणा क्विंटल 2 2200 2200 2200
जुन्नर -आळेफाटा क्विंटल 10907 1000 3000 2000
येवला -आंदरसूल क्विंटल 2000 600 2253 1900
लासलगाव क्विंटल 6195 1500 2400 2000
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 11900 1000 2515 2100
जळगाव क्विंटल 1499 625 2000 1300
नागपूर क्विंटल 2420 1500 3000 2625
सिन्नर क्विंटल 1070 700 2500 2050
कळवण क्विंटल 1000 1100 3060 2000
संगमनेर क्विंटल 5900 500 3000 1750
मनमाड क्विंटल 3750 200 2553 2050
पाथर्डी क्विंटल 156 500 2700 2000
साक्री क्विंटल 1665 1000 2105 1500
देवळा क्विंटल 2150 700 2730 2000
पुणे क्विंटल 12009 1800 4000 2900
पुणे -पिंपरी क्विंटल 8 3000 3000 3000
पुणे-मोशी क्विंटल 342 1000 2000 1500
चाळीसगाव-नागदरोड क्विंटल 1500 778 2851 2100
मलकापूर क्विंटल 432 1300 2375 1600
कामठी क्विंटल 33 3000 4000 3500
कल्याण क्विंटल 3 3800 4600 4200
नाशिक क्विंटल 1900 400 2600 1900
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 16200 1000 2811 2200
नाशिक क्विंटल 205 2200 3800 3600
लासलगाव क्विंटल 144 2000 3451 2800
कळवण क्विंटल 2000 1000 3665 2600
संगमनेर क्विंटल 175 500 3701 2100
मनमाड क्विंटल 75 1800 2600 2300
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 1350 1000 3201 2400
भुसावळ क्विंटल 15 2000 3000 2500
रामटेक क्विंटल 4 4000 5000 4500
देवळा क्विंटल 1150 1500 3330 3000
शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/12/2023
कारंजा क्विंटल 25 7600 9400 8000
वैजापूर क्विंटल 1 9000 9000 9000
सोलापूर क्विंटल 6 9205 9205 9205
अकोला क्विंटल 24 5500 9705 9000
अमरावती क्विंटल 66 9000 10000 9500
नागपूर क्विंटल 3 9000 9500 9375
हिंगणघाट क्विंटल 38 8800 10000 9200
वाशीम क्विंटल 15 8000 9500 9000
मलकापूर क्विंटल 70 8500 10105 9900
तेल्हारा क्विंटल 40 9100 10000 9900
दुधणी क्विंटल 25 9000 9500 9250
वर्धा क्विंटल 2 8000 8000 8000
जामखेड क्विंटल 7 8000 9000 8500
शेवगाव क्विंटल 4 8000 8000 8000
करमाळा क्विंटल 28 8800 9399 9000
देवळा क्विंटल 1 8440 8440 8440
शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/12/2023
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4311 4616 4551
पाचोरा क्विंटल 150 4750 4800 4771
सिल्लोड क्विंटल 15 4550 4600 4600
कारंजा क्विंटल 4000 4600 4945 4865
रिसोड क्विंटल 1550 4780 4900 4845
वैजापूर क्विंटल 15 4500 4715 4650
मुदखेड क्विंटल 17 4750 4850 4800
तुळजापूर क्विंटल 150 4875 4875 4875
मानोरा क्विंटल 453 4500 4870 4694
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 490 4500 4900 4700
राहता क्विंटल 55 4800 4875 4830
सोलापूर क्विंटल 11 4750 4875 4855
अमरावती क्विंटल 9018 4750 4861 4805
नागपूर क्विंटल 997 4300 4860 4720
मेहकर क्विंटल 2610 4550 5025 4800
अकोला क्विंटल 4168 4185 5040 4700
यवतमाळ क्विंटल 570 4465 4855 4660
आर्वी क्विंटल 425 4000 4890 4690
चिखली क्विंटल 1124 4400 5050 4725
हिंगणघाट क्विंटल 2652 2800 5020 3900
वाशीम क्विंटल 2400 4750 4900 4800
वाशीम – अनसींग क्विंटल 300 4500 4900 4700
पैठण क्विंटल 8 4776 4776 4776
उमरेड क्विंटल 2117 3500 4900 4750
वर्धा क्विंटल 177 4500 4800 4650
भोकरदन -पिपळगाव रेणू क्विंटल 4 4700 4900 4800
भोकर क्विंटल 30 3500 4800 4150
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 342 4750 4850 4800
मुर्तीजापूर क्विंटल 2500 4605 4925 4810
मलकापूर क्विंटल 545 4100 4850 4700
दिग्रस क्विंटल 135 4665 4855 4785
वणी क्विंटल 234 4200 4930 4600
सावनेर क्विंटल 57 4490 4840 4700
जामखेड क्विंटल 166 4500 4700 4600
तेल्हारा क्विंटल 100 4550 4870 4790
देउळगाव राजा क्विंटल 10 4700 4850 4800
नांदगाव क्विंटल 10 4101 4900 4750
मुखेड क्विंटल 55 5000 5050 5000
सेनगाव क्विंटल 400 4700 4900 4800
सिंदखेड राजा क्विंटल 435 4600 4900 4750
नेर परसोपंत क्विंटल 684 4350 4905 4716
राजूरा क्विंटल 194 4660 4810 4760
काटोल क्विंटल 280 4230 5012 4850
सिंदी क्विंटल 151 4250 4600 4560
पलूस क्विंटल 9 4700 4900 4800

Web Title : Market Rate | Know what are the market prices of soybeans, tur and onion in detail on one click…

हेही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button