ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | जाणून घ्या आजचे ताजे कांदा अन सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव सविस्तर एक क्लिकवर

Market Rate | Know today's fresh market prices of fresh onions and soybeans in detail in one click

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/12/2023
कोल्हापूर क्विंटल 6798 500 3500 1800
अकोला क्विंटल 1150 1000 2200 2000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1838 300 2100 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11683 1300 2700 2000
खेड-चाकण क्विंटल 5500 1500 2500 2300
सातारा क्विंटल 241 1500 2500 2000
हिंगणा क्विंटल 2 1700 3000 3000
सोलापूर क्विंटल 73355 100 3300 1600
बारामती क्विंटल 620 700 3500 2000
येवला क्विंटल 14000 600 1951 1700
येवला -आंदरसूल क्विंटल 6000 500 2100 1850
लासलगाव क्विंटल 11088 800 2200 1900
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 11600 1000 2100 1900
जळगाव क्विंटल 2419 650 1877 1250
धाराशिव क्विंटल 37 200 1600 900
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 16500 950 2240 1900
नागपूर क्विंटल 2000 1600 2200 2050
सिन्नर क्विंटल 1100 500 2054 1850
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 286 500 1959 1850
कळवण क्विंटल 500 800 1395 1200
संगमनेर क्विंटल 5761 500 2801 1650
चांदवड क्विंटल 10200 1000 2150 1800
मनमाड क्विंटल 4000 500 2100 1800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 3700 800 1900 1750
पारनेर क्विंटल 15884 300 2700 1650
साक्री क्विंटल 1830 800 2100 1500
भुसावळ क्विंटल 31 1000 1500 1200
देवळा क्विंटल 7150 250 2150 1925
उमराणे क्विंटल 15500 551 2300 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 468 1000 2500 1750
पुणे क्विंटल 11603 800 2800 1800
पुणे- खडकी क्विंटल 4 2700 3200 2950
पुणे -पिंपरी क्विंटल 2 1800 1800 1800
कल्याण क्विंटल 3 2000 2700 2310
नागपूर क्विंटल 1920 2000 2200 2150
नाशिक क्विंटल 1835 1100 2400 1800
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 15300 1100 2601 1900
लासलगाव क्विंटल 135 461 2260 2000
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 500 500 1700 1400
कळवण क्विंटल 425 400 2505 1800
मनमाड क्विंटल 300 1081 1760 1700
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 360 1000 2180 1800
देवळा क्विंटल 550 500 2260 1600
उमराणे क्विंटल 2250 551 1930 1600


शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/12/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 71 4500 4750 4660
तुळजापूर क्विंटल 275 4800 4800 4800
राहता क्विंटल 18 4700 4751 4725
सोलापूर क्विंटल 44 4775 4815 4790
अमरावती क्विंटल 5652 4500 4651 4575
चोपडा क्विंटल 25 3500 4699 4699
राहूरी क्विंटल 12 4500 4600 4550
हिंगोली क्विंटल 660 4650 5008 4829
मेहकर क्विंटल 990 4200 4950 4750
परांडा क्विंटल 187 4350 4550 4450
नागपूर क्विंटल 969 4200 4616 4512
पातूर क्विंटल 15 4000 4800 4700
जालना क्विंटल 3051 4200 4900 4725
अकोला क्विंटल 3598 4000 4800 4645
यवतमाळ क्विंटल 470 4300 4685 4492
बीड क्विंटल 10 4700 4751 4726
वाशीम क्विंटल 3000 4575 4735 4650
वाशीम – अनसींग क्विंटल 150 4550 4850 4750
भोकर क्विंटल 192 4300 4651 4475
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 311 4625 4725 4675
जिंतूर क्विंटल 70 4450 4700 4650
मुर्तीजापूर क्विंटल 1200 4505 4745 4650
मलकापूर क्विंटल 390 4200 4755 4635
वणी क्विंटल 107 4400 4700 4600
सावनेर क्विंटल 111 4220 4400 4300
शेवगाव क्विंटल 6 4600 4700 4700
गेवराई क्विंटल 110 4665 4722 4675
परतूर क्विंटल 37 4700 4799 4780
दर्यापूर क्विंटल 1350 4350 4800 4650
नांदगाव क्विंटल 19 3751 4801 4750
तासगाव क्विंटल 24 4980 5230 5140
अहमहपूर क्विंटल 2652 3800 4834 4724
औराद शहाजानी क्विंटल 1009 4750 4800 4775
मुरुम क्विंटल 95 4641 4711 4676
उमरगा क्विंटल 19 4400 4750 4701
सेनगाव क्विंटल 260 4600 4750 4700
बार्शी – टाकळी क्विंटल 167 4800 5000 4900
नांदूरा क्विंटल 550 4251 4711 4711
बुलढाणा क्विंटल 400 4300 4700 4500
सिंदखेड राजा क्विंटल 434 4600 4900 4750
नेर परसोपंत क्विंटल 656 4180 4745 4531
उमरखेड-डांकी क्विंटल 250 4700 4900 4800
राजूरा क्विंटल 112 4495 4615 4555
काटोल क्विंटल 90 4000 4725 4560
सिंदी(सेलू) क्विंटल 880 4000 4750 4610
सोनपेठ क्विंटल 39 4700 4750 4740
देवणी क्विंटल 38 4851 4926 4888

Web Title : Market Rate | Know today’s fresh market prices of fresh onions and soybeans in detail in one click

हेही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button