ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
कृषी बातम्या

Market Rate | जाणून घ्या बाजारातील तूर,सोयाबीन अन कांद्याचे चढउतार ; सविस्तर एका क्लिकवर…

Market Rate | Know the fluctuations of tur, soybeans and onions in the market; Details in one click...

शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/12/2023
रिसोड क्विंटल 24 5000 8670 6800
मुरुम क्विंटल 1 8500 8500 8500
करमाळा क्विंटल 1 8000 8000 8000
सोलापूर क्विंटल 89 8200 9300 8900
अकोला क्विंटल 10 9200 9200 9200
अमरावती क्विंटल 24 9000 9550 9275
यवतमाळ क्विंटल 1 8405 8405 8405
अक्कलकोट क्विंटल 45 9000 9400 9300
वाशीम क्विंटल 30 7800 9500 9000
वाशीम – अनसींग क्विंटल 5 7500 8000 7800
मुर्तीजापूर क्विंटल 100 8150 8500 8395
औराद शहाजानी क्विंटल 34 8451 8951 8701
दुधणी क्विंटल 42 8500 9600 9050
दर्यापूर क्विंटल 150 8000 8500 8250
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 37 7200 9150 7950
माजलगाव क्विंटल 4 7400 7400 7400
शेवगाव क्विंटल 42 7500 8500 7500
करमाळा क्विंटल 82 8700 9690 9300
गेवराई क्विंटल 1 8500 8500 8500
वैजापूर- शिऊर क्विंटल 7 7500 7500 7500
तुळजापूर क्विंटल 20 9010 9010 9010
देवळा क्विंटल 2 8100 8505 8300


शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/12/2023
कोल्हापूर क्विंटल 16240 700 4000 2000
अकोला क्विंटल 845 1000 2500 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 17398 1600 2900 2250
खेड-चाकण क्विंटल 300 1500 3500 3000
दौंड-केडगाव क्विंटल 3650 1000 3000 2300
हिंगणा क्विंटल 2 2200 2200 2200
जुन्नर -आळेफाटा क्विंटल 14390 800 2750 1700
अकलुज क्विंटल 225 700 3600 2800
येवला क्विंटल 15000 500 2000 1650
येवला -आंदरसूल क्विंटल 5000 300 2015 1750
धुळे क्विंटल 2367 100 3150 1900
लासलगाव क्विंटल 11509 600 2252 1950
लासलगाव – निफाड क्विंटल 1000 1051 2185 2000
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 12800 1000 2261 2000
जळगाव क्विंटल 3252 500 1662 1152
धाराशिव क्विंटल 36 1000 1750 1375
सिन्नर क्विंटल 1430 500 2231 1900
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 167 500 1951 1700
कळवण क्विंटल 5000 800 2651 2100
चांदवड क्विंटल 12000 800 2136 1700
मनमाड क्विंटल 6000 200 2100 1800
सटाणा क्विंटल 3480 300 2395 1750
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा क्विंटल 3740 1000 2100 1800
पारनेर क्विंटल 10543 300 2700 1550
पाथर्डी क्विंटल 170 500 2500 2000
साक्री क्विंटल 4700 895 1795 1450
देवळा क्विंटल 5200 700 2295 2000
राहता क्विंटल 4448 800 2600 1950
उमराणे क्विंटल 9500 701 2260 1750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 549 800 3300 2050
सांगली -फळे भाजीपाला क्विंटल 5627 900 2300 1600
पुणे क्विंटल 21950 1600 3600 2600
पुणे-मोशी क्विंटल 418 800 3500 2150
चाळीसगाव-नागदरोड क्विंटल 1250 1000 2100 1600
मंगळवेढा क्विंटल 580 200 2400 1600
कामठी क्विंटल 15 3000 4000 3500
कल्याण क्विंटल 3 2000 2500 2250
नाशिक क्विंटल 2370 1151 2001 1750
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 15300 1100 2352 1850
नाशिक क्विंटल 50 1250 2300 1850
लासलगाव क्विंटल 972 1000 2751 2300
लासलगाव – निफाड क्विंटल 100 1356 1790 1700
कळवण क्विंटल 1600 700 2920 2150
मनमाड क्विंटल 150 600 2301 1700
सटाणा क्विंटल 3250 500 2425 1800
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 540 1200 2700 2300
देवळा क्विंटल 1370 1000 2850 2200
उमराणे क्विंटल 1850 701 2160 1850


शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/12/2023
जळगाव क्विंटल 94 4500 4800 4700
माजलगाव क्विंटल 524 4300 4779 4751
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4001 4556 4401
सिल्लोड क्विंटल 10 4800 4800 4800
कारंजा क्विंटल 2500 4585 4845 4735
रिसोड क्विंटल 1565 4585 4770 4680
तुळजापूर क्विंटल 245 4800 4800 4800
मोर्शी क्विंटल 145 4650 4725 4681
दारव्हा क्विंटल 34 4600 4700 4650
राहता क्विंटल 14 4600 4795 4700
धुळे क्विंटल 29 4350 4790 4405
अमरावती क्विंटल 6438 4675 4751 4713
हिंगोली क्विंटल 690 4450 4890 4670
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 3 4500 4750 4600
मेहकर क्विंटल 2230 4300 4950 4750
ताडकळस क्विंटल 240 4700 4900 4800
लासलगाव – निफाड क्विंटल 374 3976 4900 4820
नागपूर क्विंटल 818 4300 4700 4600
बारामती क्विंटल 189 4301 4794 4770
अकोला क्विंटल 2631 4300 4830 4650
यवतमाळ क्विंटल 340 4400 4770 4585
चिखली क्विंटल 815 4300 4890 4595
हिंगणघाट क्विंटल 2510 2800 4790 3700
वाशीम क्विंटल 2400 4600 4730 4700
वाशीम – अनसींग क्विंटल 300 4650 4950 4850
पैठण क्विंटल 4 4600 4700 4682
भोकर क्विंटल 129 4519 4759 4639
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 304 4650 4750 4700
जिंतूर क्विंटल 134 4700 4781 4751
मुर्तीजापूर क्विंटल 950 4515 4785 4665
दिग्रस क्विंटल 70 4615 4740 4685
वणी क्विंटल 162 4640 4775 4700
सावनेर क्विंटल 35 4470 4670 4600
शेवगाव क्विंटल 13 4700 4700 4700
गेवराई क्विंटल 65 4400 4749 4550
परतूर क्विंटल 8 4700 4780 4750
देउळगाव राजा क्विंटल 70 4000 4750 4600
साक्री क्विंटल 3 4800 4800 4800
नांदगाव क्विंटल 44 4351 4861 4550
तासगाव क्विंटल 20 5020 5250 5170
वैजापूर- शिऊर क्विंटल 1 4940 4940 4940
आंबेजोबाई क्विंटल 260 4710 4842 4800
मंठा क्विंटल 64 4600 4800 4750
अहमहपूर क्विंटल 3036 2900 4841 4718
औराद शहाजानी क्विंटल 908 4760 4821 4790
मुरुम क्विंटल 100 4650 4727 4688
सिंदखेड राजा क्विंटल 531 4600 4900 4800
उमरखेड क्विंटल 50 4700 4900 4850
भंडारा क्विंटल 4 4300 4300 4300
काटोल क्विंटल 215 3900 4851 4650
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 344 4000 4750 4600
आष्टी- कारंजा क्विंटल 172 4300 4700 4500
सिंदी क्विंटल 117 3920 4500 4350
सिंदी(सेलू) क्विंटल 612 4400 4750 4700
देवणी क्विंटल 22 4825 4900 4862

Web Title : Market Rate | Know the fluctuations of tur, soybeans and onions in the market; Details in one click…

हेही वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button