ताज्या कृषी बातम्या व अपडेटसाठी आजच जॉईन करा ‘मी E शेतकरी’ चा व्हॉटसॲप चॅनेल...

जॉईन करा
बाजार भाव

Market Rate | जाणून घ्या काय आहेत कांदा ,तूर अन सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव सविस्तर एका क्लिकवर …

Market Rate | Find out what are the latest market prices of onion, tur and soybeans in detail on one click...

शेतमाल : कांदा
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/12/2023
कोल्हापूर क्विंटल 6047 1500 4300 2600
अकोला क्विंटल 776 1500 3500 3000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2581 1200 2800 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11509 2500 4500 3500
हिंगणा क्विंटल 4 4000 4200 4200
कराड क्विंटल 150 2500 3000 3000
बारामती क्विंटल 219 1000 4200 3000
लासलगाव क्विंटल 3660 1700 2611 2200
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 9750 1000 2612 2400
जळगाव क्विंटल 1716 605 2240 1475
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 4000 400 2648 2300
सिन्नर क्विंटल 510 700 2750 2400
सिन्नर – नायगाव क्विंटल 32 1000 2701 2500
कळवण क्विंटल 600 1100 2765 2000
मनमाड क्विंटल 300 1500 2633 2200
साक्री क्विंटल 1520 600 2105 1500
सांगली -फळे भाजीपाला क्विंटल 4595 1000 3600 2300
पुणे क्विंटल 11573 1800 4200 3000
पुणे- खडकी क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे -पिंपरी क्विंटल 5 3200 4200 3700
पुणे-मोशी क्विंटल 293 1200 2000 1600
चाळीसगाव-नागदरोड क्विंटल 500 860 2346 1601
मंगळवेढा क्विंटल 684 500 3300 2600
कामठी क्विंटल 5 3000 4000 3500
कल्याण क्विंटल 3 3800 4600 4200
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 8700 1500 3240 2451
लासलगाव क्विंटल 90 1500 3300 2500
मालेगाव-मुंगसे क्विंटल 1000 790 2906 2450
कळवण क्विंटल 1200 1000 4100 2700
मनमाड क्विंटल 50 1500 2700 2200
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 500 1751 4200 3400
वैजापूर क्विंटल 221 1000 3100 2100


शेतमाल : तूर
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/12/2023
कारंजा क्विंटल 15 6300 9000 7400
मानोरा क्विंटल 19 4550 9400 7783
मुरुम क्विंटल 3 9011 9011 9011
लातूर क्विंटल 61 8000 9851 9000
अकोला क्विंटल 97 7200 10155 9800
अमरावती क्विंटल 36 9000 10000 9500
मालेगाव क्विंटल 3 8500 8699 8525
अक्कलकोट क्विंटल 26 9500 9850 9600
सावनेर क्विंटल 1 9000 9000 9000
दुधणी क्विंटल 55 8600 9800 9500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 20 7101 8100 7600
माजलगाव क्विंटल 2 8383 8383 8383
औराद शहाजानी क्विंटल 3 7300 8331 7815


शेतमाल : सोयाबिन
बाजार समिती परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/12/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 13 4850 4850 4850
माजलगाव क्विंटल 705 4600 4911 4871
कारंजा क्विंटल 4000 4650 4930 4865
तुळजापूर क्विंटल 325 4900 4900 4900
मानोरा क्विंटल 288 4500 4900 4677
मोर्शी क्विंटल 512 4700 4855 4777
राहता क्विंटल 25 4651 4882 4800
धुळे क्विंटल 36 4595 4660 4595
अमरावती क्विंटल 9276 4800 4880 4840
नागपूर क्विंटल 506 4300 4850 4713
अमळनेर क्विंटल 30 4500 4650 4650
हिंगोली क्विंटल 535 4550 4980 4765
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 10 3800 4846 4251
लातूर क्विंटल 10215 4850 5010 4940
अकोला क्विंटल 2935 4000 5055 4605
यवतमाळ क्विंटल 523 4700 4900 4800
मालेगाव क्विंटल 14 4850 4921 4860
चिखली क्विंटल 975 4400 5000 4700
अक्कलकोट क्विंटल 132 4800 4900 4850
बीड क्विंटल 24 4770 4830 4800
वाशीम क्विंटल 3600 4725 4875 4750
वाशीम – अनसींग क्विंटल 300 4550 4900 4650
चाळीसगाव क्विंटल 60 4600 4751 4701
हिंगोली- खानेगाव नाका क्विंटल 376 4750 4850 4800
जिंतूर क्विंटल 77 4750 4861 4781
मुर्तीजापूर क्विंटल 2100 4580 4890 4715
दिग्रस क्विंटल 145 4720 4875 4815
सावनेर क्विंटल 31 4680 4840 4770
गेवराई क्विंटल 63 4650 4800 4750
परतूर क्विंटल 24 4800 4876 4865
देउळगाव राजा क्विंटल 30 4000 4850 4800
नांदगाव क्विंटल 12 4881 4950 4940
वैजापूर- शिऊर क्विंटल 1 4930 4930 4930
अहमहपूर क्विंटल 4062 3925 4966 4866
औराद शहाजानी क्विंटल 1614 4880 4931 4900
मुरुम क्विंटल 490 4720 4890 4805
सेनगाव क्विंटल 300 4600 4800 4750
पुर्णा क्विंटल 900 4600 4921 4900
सिंदखेड राजा क्विंटल 465 4600 4900 4700
राजूरा क्विंटल 120 4600 4825 4775
काटोल क्विंटल 390 4300 4900 4700
सिंदी(सेलू) क्विंटल 1003 4300 4850 4750

Web Title : Market Rate | Find out what are the latest market prices of onion, tur and soybeans in detail on one click…

हेही वाचा :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button