इतर

झटपट पटापट थोडासा विरंगुळा: वाचा बहारदार विनोद…

Immediately a little leisurely: Read brave jokes

संता : तुझ्याकडे माझा मोबाईल नंबर आहे ना! मग पत्र का पाठवलं?
बंता : आधी फोनच केला होता पण एक बाई सारखी सांगत होती “प्लीज ट्राय लेटर”

😂😂😂😂.

वैक्सीन 💉का हाल भी…

शादी के लिए लड़की 🧝🏻‍♀️ देखने जैसा हो गया है…

पहले पसंद नही आ रही थी.. ❎❎

अब मिल नही रही है..

😀😀😀😀😀😀
.



सर : सांग चिंटू तुझा जन्म कुठे झाला?
चिंटू : तिरुवनंतपुरम
सर : चल त्याची स्पेलिंग सांग बरं

चिंटू थोडा विचार करतो आणि म्हणतो नाही नाही माझा
जन्म पुण्यात झाला…



काळीमिरी 1000 रुपये किलो!
विचार करा गोरी असती तर…
किती महाग असती.



आई : बबड्या एक ग्लास पाणी दे रे
बबड्या : देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आहे आम्ही काही गुलाम नाही आहोत
आई : नालायक तू चहा माग मग सांगते



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button