योजना

Gopinath Munde Accidental Insurance | गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना सुधारित; अपघात झाल्यानंतर मिळवा ३० दिवसांच्या आत आर्थिक मदत

Gopinath Munde Accidental Insurance | Revised Gopinath Munde Farmer Accident Safety Grant Scheme; Get financial assistance within 30 days after an accident

Gopinath Munde Accidental Insurance | राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेत सुधारणा केली आहे. या सुधारणांमुळे आता या (Gopinath Munde Accidental Insurance ) योजनेचा लाभ अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील दोन सदस्यांना मिळणार आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

 • या योजनेमध्ये अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील दोन सदस्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल.
 • यामध्ये अपघातग्रस्त शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील एक सदस्याला २ लाख रुपये आणि अपघातग्रस्त शेतकऱ्याला कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास त्याच्या कुटुंबातील एक सदस्याला १ लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जाईल.
 • या योजनेमध्ये अपघाताचा प्रकार आणि शेतकऱ्याचे वय याची कोणतीही मर्यादा नाही.

योजनाचा लाभ कोणाला मिळेल?

 • या योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील दोन सदस्यांना मिळेल.

वाचा : Crop Insurance | शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अग्रीम रक्कमचे वाटप सुरू; त्वरित तपासा तुमचा जिल्हा

अपघात झाल्यानंतर अनुदान कसे मिळेल?

 • अपघात झाल्यानंतर संबंधित शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदारांनी ३० दिवसांच्या आत संबंधित तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावा.
 • त्यानंतर संबंधित महसूल अधिकारी, पोलिस अधिकारी आणि तालुका कृषि अधिकारी यांचे पथक प्रत्यक्ष भेट देऊन अहवाल तहसिलदारांकडे सादर करेल.
 • तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीत ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल आणि संबंधित शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना मदत देण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्रे

 • ७/१२ उतारा
 • मृत्यूचा दाखला किंवा अपंगत्वाचा दाखला
 • शेतकऱ्यांचे वारस म्हणून गावकामगार तलाठ्याकडील गांव नमुना नं. ६- क नुसार मंजूर झालेली वारसाची नोंद
 • शेतक-याच्या वयाच्या पडताळणी करीता शाळा सोडल्याचा दाखला / आधारकार्ड / निवडणूक ओळखपत्र
 • प्रथम माहिती अहवाल / स्थळ पंचनामा / पोलीस पाटील माहिती अहवाल

योजनेचा उद्देश

 • या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे हा आहे.
 • या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला अपघातग्रस्त शेतकऱ्याच्या मृत्यूमुळे किंवा अपंगत्वामुळे होणारा आर्थिक फटका कमी होण्यास मदत होईल.

योजनेची अंमलबजावणी

 • या योजनेची अंमलबजावणी तालुका कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत केली जाईल.
 • या योजनेसाठी राज्य सरकारने १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

हेही वाचा :

Web Title : Gopinath Munde Accidental Insurance | Revised Gopinath Munde Farmer Accident Safety Grant Scheme; Get financial assistance within 30 days after an accident

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button