कृषी सल्ला

जाणून घ्या महाराष्ट्रातील उडीद, कांदा, टोमॅटो चे बाजार भाव; पहा सविस्तर..

Find out the market prices of Urad, Onion, Tomato in Maharashtra; See detailed ..

शेतमाल: उडीद
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/5/2021
कल्याण मोगलाई क्विंटल 3 8500 10500 9500
10/4/2021
अहमदनगर क्विंटल 459 4500 6500 5500
पुणे क्विंटल 3 8600 9200 8950
कारंजा क्विंटल 500 3450 6505 5005
करमाळा क्विंटल 722 4100 7075 6000
लातूर काळा क्विंटल 3685 3911 7390 7050
धर्माबाद काळा क्विंटल 110 2000 5300 4200
जालना काळा क्विंटल 408 3500 6875 5700
अकोला काळा क्विंटल 36 4100 6000 5400
जळगाव काळा क्विंटल 26 3300 7200 6700
चिखली काळा क्विंटल 299 5100 6511 5805
देगलूर काळा क्विंटल 182 3801 6700 5250
भोकर काळा क्विंटल 34 2300 5631 3965
शेवगाव काळा क्विंटल 42 3500 4500 4500
शेवगाव – भोदेगाव काळा क्विंटल 2 3500 3500 3500
गेवराई काळा क्विंटल 12 3500 5500 4700
परतूर काळा क्विंटल 4 3450 5700 3500
मेहकर काळा क्विंटल 65 4200 6000 5500
मंगरुळपीर काळा क्विंटल 82 2500 6205 6150
मंगळूरपीर – शेलूबाजार काळा क्विंटल 24 4800 5350 5100
शेगाव काळा क्विंटल 71 3400 6300 6300
देवळा काळा क्विंटल 1 5005 5695 5695
दुधणी काळा क्विंटल 1097 6105 7340 6900
धर्माबाद लाल क्विंटल 45 2810 7310 4500
भोकर लाल क्विंटल 20 1111 4507 2809
मुंबई लोकल क्विंटल 27 5500 6000 5700
अहमहपूर लोकल क्विंटल 9 6300 6300 6300
सोलापूर मोगलाई क्विंटल 70 4350 6850 6600

शेतमाल: कांदा
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/5/2021
भुसावळ लाल क्विंटल 18 1200 1200 1200
पुणे लोकल क्विंटल 11698 1200 3500 2350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2000 2600 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 297 600 2500 1550
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2600 2300
10/4/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4785 600 3600 1700
औरंगाबाद क्विंटल 645 200 3200 1700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11432 1500 2600 2050
विटा क्विंटल 10 500 1300 800
सातारा क्विंटल 171 1500 2800 2150
मंगळवेढा क्विंटल 134 300 3010 1700
मोर्शी क्विंटल 3 700 2100 1600
कराड हालवा क्विंटल 123 2500 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 16028 100 4100 1800
अहमदनगर लाल क्विंटल 50 650 2400 1850
धुळे लाल क्विंटल 1012 100 2700 2250
लासलगाव लाल क्विंटल 195 1000 2600 2340
जळगाव लाल क्विंटल 425 700 3050 2100
नागपूर लाल क्विंटल 2000 2500 3100 2950
लोणंद लाल क्विंटल 6100 600 3010 2350
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6503 1000 3500 2250
पुणे लोकल क्विंटल 10453 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 120 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 242 600 2500 1550
वाई लोकल क्विंटल 70 1500 3000 2250
शेवगाव नं. १ नग 1900 2800 4200 2800
शेवगाव नं. २ नग 1900 1800 2700 2700
शेवगाव नं. ३ नग 1500 500 1700 1700
नागपूर पांढरा क्विंटल 2403 2000 3000 2750
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 336 1800 2500 2000
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 26679 1200 3800 2800
येवला उन्हाळी क्विंटल 9560 800 3900 3350
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3875 400 4000 3300
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3000 3200 4300 3800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15258 1000 3558 3350
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 12000 805 3410 3150
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 6887 500 4000 3000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 17000 700 4450 3650
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3529 500 4000 2250
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2200 1500 3771 3200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 800 3751 3400
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 8870 1050 3950 3375
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 17251 1000 4172 3451
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5490 1000 3500 3050
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 3546 1500 4500 2500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6350 2200 3535 3350
राहता उन्हाळी क्विंटल 2472 400 4100 3450
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 1000 3750 3250
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 11500 700 4050 3500
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4500 700 4135 3600
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/5/2021
खेड-चाकण क्विंटल 104 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 16 800 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3400 3300
पुणे लोकल क्विंटल 1677 1200 2500 1850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 241 700 3000 1850
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 350 1000 3500 2500
कराड वैशाली क्विंटल 150 1000 1200 1200
भुसावळ वैशाली क्विंटल 57 1500 1500 1500
10/4/2021
कोल्हापूर क्विंटल 250 800 3000 1900
औरंगाबाद क्विंटल 153 1500 3500 2500
संगमनेर क्विंटल 660 500 2500 1500
सातारा क्विंटल 56 1500 3000 2250
मंगळवेढा क्विंटल 70 700 2000 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 6202 500 3750 2000
पुणे लोकल क्विंटल 1207 1200 2500 1850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1500 2100 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 2500 2800 2650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 328 1800 2700 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 25 6800 7000 6950
वाई लोकल क्विंटल 60 2000 3500 2750
पारशिवनी लोकल क्विंटल 6 1800 2000 1900
मुंबई नं. १ क्विंटल 2525 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 375 1000 3200 2000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 558 300 2500 1200
जळगाव वैशाली क्विंटल 50 1500 2500 2000
नागपूर वैशाली क्विंटल 100 1200 1500 1350
कराड वैशाली क्विंटल 69 1500 1800 1800

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हे ही वाचा :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button