योजना

मोठी बातमी; वैयक्तिक शेततळे अस्तिरीकरण योजनेस मंजुरी, या योजनेचे लाभार्थी कोण आहेत? पहा सविस्तर..

शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाची योजना आलेली आहे. वैयक्तिक शेततळे या योजेनेविषयी जाणून घेणार आहोत. या वैयक्तिक शेततळ्यामध्ये पाण्याचा संचय करण्यासाठी अंथरला जाणारा कागद प्लास्टिक याचे अस्तिरिकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय विकास योजनेच्या अंतर्गत वैयक्तिक शेततळे अस्तिरिकरण नावाची योजना राबविली जाते. ही योजना २०२१-२२, २०२२-२३ मध्ये राबविण्यासाठी एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेला आहे. या विषयी आपण सविस्तर माहिती घेऊया..

शास्वत सिंचनाचा स्त्रोत असलेल्या शेततळ्यामध्ये प्लास्टीकचे अस्तिरीकरण १२ महीने पाणी टिकविले जावू शकते. या प्लास्टीक अस्तिरिकरणासाठी शेतकऱ्यांना RKVY च्या अंतर्गत ५० टक्के अनुदानावरती हा प्लास्टीक कागद दिला जातो. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये राबविण्यासाठी शासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

वाचा –

1️⃣ दुधाच्या उत्पादनात वाढ करायची आहे? तर गायांना “हा” चारा घाला, मिळेल अधिक उत्पादन

शासन निर्णय –

१) सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे अस्तिरिकरण प्रकल्प राज्यात राबविण्यास रु. १००.०० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. हा प्रकल्प ५०:५० या प्रमाणात राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्याना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मापदंडानुसार अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी रु.१००.०० कोटी निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

) २ वर्ष कालावधीत राबावयाचा असून चालू वर्षासाठी रु.१००.०० कोटी निधीचे नियतवाटप मंजूर करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात वर्ष निहाय उपलब्ध करून द्यायच्या नियतवाटपात वाढ/घट करण्याचे अधिकार शासनास राहतील.

३) एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार राज्यात राबविण्यात येणार आहे. मंजूर निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के राहील.

४) राज्यात प्राप्त होणाऱ्या एकूण आर्थिक लक्षांकाच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांची निवड करण्याची मुभा राहील. विभागाच्या महाडीबीटी प्रणालीमार्फत लाभार्थ्याने अर्ज ऑनलाइन मागवून घ्यावेत. प्रकल्पअंतर्गत लाभार्थ्याची निवड सोडत पद्धतीने करण्यात यावी.

) निवडलेल्या लाभार्थ्याना सक्षम प्राधिकारी यांनी पूर्व संमती द्यावी. काम पूर्ण झालेल्या कामाची अधिकृत अधिकार्यामार्फत मोका तपासणी करण्यात यावी. नंतरच वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्पासाठी अनुदान अनूद्येय राहील.

६) लाभार्थ्याचे वैयक्तिक शेततळे अस्तिरीकरण केल्यानंतर त्या बाबतच्या नोंदी जिओ-ताग्गिंग द्वारे करण्यात याव्यात. लाभार्थ्यांच्या ७/१२ उतार्यावर नोंद घेतल्याशिवाय अनुदान अदा करू नये.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११००४१५१५३२२५०१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

मी E-शेतकरी आता टेलीग्राम आणि व्हाट्सअँप वर जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

आजच ताज्या बातम्यांसाठी मी E-शेतकरी मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा; येथे क्लिक करून डाउनलोड करा..

हे हि वाचा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button